plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

GO Model Canvas II charakterystyka

Co to jest GO Model Canvas

 • Narzędzie wspierające planowanie i realizację celów
 • Metoda projektowania biznesu oparta o wizualizację

Do czego się przyda

 • Projektowanie celów rozwojowych
 • Projektowanie strategii

Kto skorzysta

 • Liderzy i ich zespoły
 • Menedżerowie
 • Trenerzy
 • Konsultanci
 • Mentorzy
 • Coachowie
 • Osoby indywidualne

Co zaprojektujesz

 • Cele
 • Czynniki sukcesu
 • Wskaźniki (KPI)
 • Inicjatywy i projekty
 • I wszystko to co niezbędne do realizacji celów

Warto skorzystać gdy chcesz

 • Opracować i wdrożyć strategię
 • Określić indywidualne cele rozwojowe
 • Przygotować i zaprezentować koncepcję rozwoju
 • Ukierunkować zespół na priorytety
 • Zintegrować cele ze wskaźnikami KPI
 • Połączyć cele z różnych obszarów organizacji
 • Zbudować zwinny system zarządzania
 • Przygotować system motywowania oparty o cele i KPI

 

Poznaj GO Model Canvas

Drukuj E-mail