plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Rozwój współpracy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kontekst

Współpraca jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność i efekty pracy zespołów. Jest podstawą współdziałania, tworzenia idei i rozwoju. Większość działań w organizacji jest realizowana we współpracy. Stworzenie wydajnego zespołu bez wysokiego poziomu współpracy jest niemożliwe. Jakość współpracy wpływa na relacje i motywację podczas realizacji wspólnych celów.

 

Model celów 

 

cel główny

Rozwijać współpracę

czynniki sukcesu

cele pośrednie

wskaźniki KPI

inicjatywa

Opracowanie zasad otwartej komunikacji Otwarta komunikacja Rozwijać otwartą komunikację
Liczba konstruktywnych feedbacków
inicjatywa Wypracowanie zasad uzgadniania celów Zrozumienie celów
Wzmocnić zrozumienie celów
Liczba wspólnie uzgadnianych celów
inicjatywa Przygotowanie "Banku" czynników sukcesu "Zwinność" w działaniu Wzmocnić "zwinność" w działaniu
Liczba propozycji czynników sukcesu

Mogę wspierać realizację celów z modelu:

 • Modyfikowanie i indywidualne dopasowanie modelu: Tak
 • Tworzenie koncepcji inicjatyw : Tak
 • Planowanie inicjatyw: Tak
 • Realizacja inicjatyw : Tak

We współpracy moge pełnić rolę:

 • Trenera: Tak
 • Coacha : Tak
 • Mentora :Tak
 • Interim mangera: Nie
 • Project Managera: Nie
 • Konsultanta wdrożeniowca: Nie

Kontakt:

 • Profil FB:
 • Profil LinkedIn:

Drukuj E-mail