plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

ETAP 5 | PROJEKTOWANIE CELÓW

 

W tej części nauczysz się projektować cel główny. Ważne jest, abyś pamiętał że cel główny to rozwojowy (strategiczny) i należy go potraktować długoterminowo. Jak już wiesz cele rozwojowe wiążą się dokonaniem zmiany, poprawą, ulepszeniem czegoś, rozwinięciem kompetencji, umiejętności lub dotarciem do określonego miejsca. Cel główny można potraktować jako pewien stan w przyszłości. Cel główny nie musi być SMART i może być sformułowany ogólnie.

Dlaczego realizacja takiego celu wymaga czasu? Ponieważ, aby osiągnąć ten cel będziesz musiał zrealizować określony plan składający się z mierzalnych celów pośrednich, zadań, aktywności lub projektów, które doprowadzą cię do celu głównego.

 

Sam cel bez popierającego jego realizację planu jest właściwie tylko marzeniem. Plan urealnia osiągniecie celu. W GO Model Canvas na plan składają się czynniki sukcesu, cele pośrednie, wskaźniki KPI oraz inicjatywy strategiczne. Czyli to „co” jest potrzebne do realizacji celu głównego.

Cele główne określają kierunek rozwoju i są obrazem oczekiwanego stanu w przyszłości. Określenie celów głównych jest pierwszym krokiem w projektowaniu modelu celów.

Praca z jednym celem głównym wymaga przygotowania jednego modelu celów. Projektując strategię możesz także określić kilka celów głównych i dla każdego z nich przygotować odrębny model celów. Zalecamy jednak, aby naukę rozpocząć od jednego celu.Cele główne mogą pochodzić z różnych źródeł. Oznacza, to że cel główny może pochodzić z wcześniej analizowanego kontekstu lub można go wskazać jako już istniejący cel.

Myśląc o wyznaczeniu celu głównego (strategicznego) w kontekście biznesowym, możesz wziąć pod uwagę jedną z poniższych propozycji :

 • Szanse które możesz wykorzystać
 • Problemy które chcesz rozwiązać
 • Obszary które chcesz wzmocnić
 • Pozycje którą chcesz zająć
 • Potencjał który chcesz wykorzystać

Przykłady celów głównych w kontekście biznesowym:

 • Wzmocnić pozycje na rynku
 • Zwiększyć sprzedaż do nowych klientów
 • Podnieść satysfakcje klientów
 • Zwiększyć liczbę nowych klientów
 • Poprawić relacje z klientami
 • Podnieść zyskowność firmy

Case

Do przedstawienia zasad projektowania celów z wykorzystaniem GO Model Canvas, posłużymy się przykładem firmy o nazwie „SPARK”. Przykład będzie nam towarzyszył na wszystkich etapach procesu projektowania celów. Zobrazuje proces projektowania celów dla firmy, celów indywidualnych jak również tych wymagających współpracy w realizacji. Przykład posłuży zrozumieniu tego w jaki sposób można projektować cele w kontekście biznesowym.