plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Lekcja 2 | Projektowanie czynników sukcesu

 

Na poprzednim etapie został określony cel główny- wiesz w jakim kierunku podążać i „po co” . Teraz zrobić pierwszy krok w kierunku planowania drogi do celu głównego. Przygotujesz się do wskazania, wyboru i analizy czynników sukcesu.

Czynniki sukcesu odpowiadają na pytanie „co?” jest ważne w realizacji celu głównego.

Wiedza

Do czynników sukcesu zaliczają się: zadania, aktywności, kompetencje, zdolności, etapy procesów, oraz różnego rodzaju zasoby o charakterze materialnym i niematerialnym. Dla lepszego zrozumienia tego czym są „czynniki sukcesu” można posłużyć się przykładem osobistym. Jeśli twoim celem głównym stało by się  utrzymanie dobrej jakości życia, to do czynników sukcesu istotnych z punktu widzenia jego realizacji można zaliczyć:

 • dietę,
 • kondycję fizyczną,
 • samopoczucie psychiczne,
 • otoczenie,
 • relacje ze znajomymi itp.

Z punktu widzenia biznesowego – biorąc pod uwagę osobę zajmującej się sprzedażą i jej cel główny poprawić skuteczność sprzedaży - czynników sukcesu ważnych z punktu widzenia realizacji tego celu można zaliczyć:

 • kompetencje sprzedażowe,
 • wizyty u klientów,
 • bazę klientów,
 • relacje z klientami,
 • działania marketingowe itp.

Czynniki sukcesu mogą być znane i łatwe do zidentyfikowania, ale mogą też wymagają analizy i głębszego poszukiwania. Czasami są tym czymś, co już istnieje – lecz na poziomie który nas nie satysfakcjonuje. Dla przykładu dla firmy, która nigdy nie rozwijała innowacji, a chce to robić czynnikiem sukcesu może być np. „proces rozwoju innowacji”. W tej chwili firma może nie posiadać tego procesu, bądź realizuje go w bardzo organicznym zakresie.

Czynniki sukcesu są obszarami, w których poszukujemy „luk” pomiędzy tym co obecne (istniejące), a tym co pożądane. Jeśli czynnikiem sukcesu jest np. otwarta komunikacja, a przy tym realizacja celu głównego, wymaga komunikacji na wysokim poziomie, a w tej chwili poziom ten nie jest satysfakcjonujący pojawia się „luka”, którą należy wypełnić.

Oczywiście czynników decydujących o sukcesie w realizacji celu głównego może być bardzo wiele, dlatego ostatecznie należy podjąć decyzje o wyborze priorytetowych. Wybór ten powinien być dokonywany przy zachowaniu zasad harmonii i koncentrować się na czynnikach o największym potencjale. Czyli takich, które najszybciej, najłatwiej lub najtaniej – kryteria zależą od ciebie - doprowadzą do celu głównego. Właśnie takie czynniki ostatecznie wykorzystasz i zapiszesz w GO Model Canvas w pierwszej kolejności. To na ich podstawie w kolejnym etapie projektowania określisz cele pośrednie.

Bez dobrze zaprojektowanych czynników sukcesu osiągnięcie celu głównego może okazać się niemożliwe lub utrudnione. Dlatego bardzo ważne jest staranne podejście do tego etapu projektowania. Ta lekcja jest wstępem do projektowania, a poszczególne etapy są opisane w kolejnych lekcjach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:

 • Zwinne projektowanie celów i strategii e-Book

 

 Instrukcja projektowaniaNarzędzia:

Wymienione narzędzia przygotuj przed przystąpieniem do projektowania

 • Toolset #1: GO Model Canvas
 • Lista czasowników rozwojowych

Przygotowanie do projektowania:

Projektowanie czynników sukcesu składa się z trzech (3) etapów :

 

 

 

1)     Wskazanie czynników sukcesu - określenie puli kilku czynników sukcesu wspierającą realizację celu głównego.

 

 

2)     Wybór czynników sukcesu - wybierz te czynniki sukcesu, które najlepiej wpłyną na realizację celu głównego.

 

 

3)     Analiza czynników sukcesu - przeanalizuj wybrane czynniki sukcesu i określ stan obecny, stan docelowy oraz istniejące luki pomiędzy tym co jest, a tym co powinno być

Kroki:

 1. Przygotuj arkusz Toolset #1 GO Model Canvas
 2. W odpowiednim polu arkusza polu zapisz numer modelu celów
 3. Zapisz cel główny w odpowiednim polu GO Model Canvas