plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Cel główny

Cel główny określa wizję i kierunek działania. Tworzy perspektywe rozwoju. Ma charakter jakościowy i nie musi być zapisany w formie SMART. Jest powiązany z odpowiedzią na pytanie po co? Jego realizacja może mieć  długoterminowo utrwalone i obserwowalne konsekwencje. W tym sensie może być celem strategicznym. Przykład celu głównego:  poprawić jakośc życia, rozwijać biznes itp.

 eLearning | Lekcja 2.0 Jak zaprojektować cel główny

 

GO Model Canvas Goal 1

Drukuj E-mail