plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Elementy modelu

GO Model Canvas składa się z pięciu elementów projektowanych zgodnie z określoną kolejnością i zasadami. Do jednego celu głównego są przypisane trzy czynniki sukcesu, trzy cele pośrednie oraz trzy wskaźniki KPI (Key Performance Indicators). Realizacja każdego z celów pośrednich jest wspierana inicjatywą/projektem.

 

GO Model Canvas Elementy 1

 

 

Drukuj E-mail