plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Czynniki sukcesu

Czynniki sukcesu są powiązane z celem głównym. Określają wszystko to, co może mieć wpływ na jego realizację. Są formułowane jako rzeczowniki. Może istnieć wiele czynników sukcesu powiązanych z osiągnięciem celu głównego, lecz w kanwie zapisuje się trzy priorytetowe. Dla przykładu, czynniki sukcesu powiązane z celem głównym "poprawić jakość życia" to np.: zdrowie, relacje, praca, hobby, rodzina, otoczenie itp. Wybór i analiza czynników sukcesu jest punktem wyjścia do projektowania celów pośrednich. 

eLearning | Lekcja 3.0-2 Jak zaprojektować czynniki sukcesu

 

GO Model Canvas czynniki sukcesu 1

Drukuj E-mail