plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Cele pośrednie

Cele pośrednie odzwierciedlają intencje rozwoju, doskonalenie, poprawę i są formułowane na podstawie analizy czynników sukcesu. Realizacja celów pośrednich prowadzi do celu głównego. Do formułowania celów pośrednich wykorzystuje się czasowniki określające zmianę - poprawę, takie jak: wzmocnić, udoskonalić, rozwinąć, zoptymalizować itp. Cel pośredni sformułowany na podstawie czynnika sukcesu "zdrowie", może brzmieć poprawić zdrowie, wzmocnić zdrowie.

eLearning | Lekcja 4.0 Jak zaprojektować cele pośrednie

 

GO Model Canvas cele pośrednie 1

Drukuj E-mail