plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

Wsparcie dla liderów i zespołów działających
w zmiennym i nieprzewidywalnymw środowisku (VUCA)

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Wsparcie

Kluczowe wsparcie w osiagnięciu celów pośrednich stanowią inicjatywy, projekty, zadania. Bez nich osiagnięcie celu pośredniego jest praktycznie niemożliwe. Dla przykładu inicjatywą wspierajacą realizację celu pośredniego "wzmocnić zdrowie", może być np. uczęszczanie na siłownię lub przygotowanie i wprowadzenie diety.

 

GO Model Canvas wsparcie 1

Drukuj E-mail