plen

 

 

GO Model Canvas Logo New

business design

WSPARCIE W PROJEKTOWANIU BIZNESU

cele i strategia

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

GO Model Canvas ekstremalne projektowanie strategii

Ekstremalne projektowanie strategii

...nowy sposób myślenia o budowaniu strategii. 

 


W klasycznym podejściu do planowania strategii wizja i cele strategiczne są punktem wyjścia. W projektowaniu ekstremalnym koncepcja strategiczna jest składana z mniejszych elementów. Strategia i wizja wyłonią się z tego, co jest możliwe do realizacji. Podjęte inicjatywy i projekty stopniowo ukształtują realną strategię... 


 

Czytaj więcej

 

 

Drukuj E-mail