plen

 

GO Model Canvas Logo New

cele i strategia

NARZĘDZIA DLA MENEDŻERÓW I LIDERÓW

Powered by XELLECT | Tomasz Krzemiński

 

Zobacz więcej

 


 

GO Model Canvas Agile Designing Strategy

Zwinne Projektowanie Celów

Zobacz więcej

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne Projektowanie Strategii

  Zobacz więcej

GO Model System 1

System Zarządzania przez Cele

Zobacz więcej

Brief strategiczny

SKUTECZNOŚĆ - KREATYWNOŚĆ - WSPÓŁPRACA- AUTORYTET


 

Jednodniowe warsztaty na których przygotujesz Brief Strategiczny, dzięki któremu będziesz mógł w jasny sposób zaprezentować pomysły, zaprojektować cele i zwinnie zarządzać ich realizacją

 

Kontekst szkolenia

Brief Strategiczny, to zapisany w określonej formie plan. To łatwa do interpretacji wizualizacja koncepcji, celów oraz istniejących pomiędzy nimi powiązań. Jego przygotowanie opiera się o zasady projektowania w duchu Design Thinking. Jest dobrze przemyślanym podsumowaniem wymagań niezbędnych do rozwiązania problemów, zrealizowania określonych celów, strategii i projektów.

Jego główną cechą jest prostota – czego nie należy kojarzyć z powierzchownością. Przygotowanie i zapisane w odpowiedniej formie przejrzystego i wartościowego Briefu wymaga odpowiedniego podejścia, metodologii i zaangażowania intelektualnego.

Forma Briefu Strategicznego jest równie ważna jak jego treść. Sposób przedstawienia informacji zwiększa prawdopodobieństwo ich właściwego zrozumienia. Wizualna forma Briefu motywuje także do tego, aby z ciekowością zagłębić się w zaprezentowaną treść, zrozumieć zawartą w nim koncepcję i stworzyć podstawę do współpracy.

GO Model Canvas jest narzędziem, które pomaga w przygotowaniu Briefu Strategicznego. Zaprojektowane cele mają przejrzystą i czytelną formę. Można je łatwo łączyć w szersze koncepcje działania i przenosić na pracę osób indywidualnych lub całego zespołu.

Brief Strategiczny jest nowoczesnym narzędziem pracy lidera i jego zespołu. Służy zarówno przygotowaniu koncepcji, jak również zarządzaniu jej realizacją. To rodzaj wspólnie wypracowanego porozumienia – kontraktu, pomiędzy osobami zaangażowanymi we współpracę. Dobrze przygotowany może oznaczać lepsze wyniki biznesowe i większą skuteczność. Zapewnia elastyczność i szybkość w podejściu do planowania i modyfikowania zapisanej w nim koncepcji.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane do tych osób, które zajmują się planowaniem lub wspierają procesy planowania. Kierują i wyznaczają cele  dla siebie i swoich zespołów. Poszukują narzedzi które ułatwia im pracę z zespołem. Zapraszamy:

 • Menedżerów i ich zespoły
 • Przedsiębiorców
 • Liderów

Dlaczego warto

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • Poznasz skuteczne narzędzie kierowania pracą indywidualną i zespołową
 • Poznasz przykłady i techniki projektowania Briefu Strategicznego
 • Dowiesz się jak wykorzystać Brief w budowaniu własnego stylu kierowania
 • Nauczysz się nowatorskiego podejścia do prezentowania pomysłów.
 • Dowiesz się jak rozwijać współpracę w oparciu o Brief Strategiczny
 • Poznasz sposoby poprawy komunikacji w budowaniu i wdrażaniu koncepcji rozwoju
 • Zaprojektujesz własny Brief Strategiczny

 


Program

1. Brief strategiczny

 • Co to jest i dlaczego warto z niego korzystać
 • Cechy i korzyści z przygotowania Briefu
 • Jak zaangażować zespół we wspólne projektowanie Briefu
 • Techniki projektowania Briefu - jak zadbać o konkrety

2. Kierowanie za pomoca Briefu strategicznego

 • Jak Brief wspiera lidera - case
 • Trzy wymiary skutecznego przywództwa
 • Budowanie warunków do współpracy w oparciu o Brief
 • Brief jako wsparcie w zarządzaniu zmianą.

3. GO Model Canvas - metoda

 • Wsparcie w projektowaniu Briefu - dlaczego GO Model Canvas
 • Co to jest model celów i jak go wykorzytać w projektowaniu Briefu
 • Jak zachować przejrzystą i zwięzłą strukturę Briefu - przykłady
 • Zasady i zalety projektowania celów w duchu Design Thinking 

4. Zasady projektowania celów z GO Model Canvas

 • Cel celowi nierówny - skąd sie biorą cele
 • Struktura i główne elementy GO Model Canvas 
 • Rezultaty projektowania: model celów i architektura celów 
 • Techniki projektowania celów: podejście indywidualne i zespołowe 

5. Projektowanie Briefu krok po kroku

 • Analiza sytuacji - pomysły, problemy, szanse
 • Wybór czynników sukcesu 
 • Projektowanie celów - jak uzgadniać cele
 • Jak mierzyć cele - dobór wskaźników KPI 

6. Inicjatywy i projekty

 • Jak uzgadniać i wybierać inicjatywy, projekty i zadania
 • Jak dopasować inicjatywy do celów
 • Najważniejsze rodzaje wsparcia - informacje, inicjatywy, interwencje
 • Architektura celów - czyli obraz tego kto z kim i jak współpracuje

7. Zespołowy kontekst pracy z Briefem

 • Jak posługiwać się Briefem w dzieleniu się pomysłami (Benchmarking)
 • Jak modyfikować i aktualizować Brief
 • Jak integrować cele i koncepcje we współdziałaniu
 • W jaki sposób wykorzytać Brief w planowaniu rozwoju osobistego

Tags: GO Model Canvas, Wyznaczanie celów, Szkolenia menedżerskie

Drukuj E-mail