plen

GO Model Canvas design

Poznaj GO Model Canvas

 

NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA CELÓW

WSPARCIE DLA MENEDŻERÓW, KONSULTANTÓW I TRENERÓW

Akademia projektowania strategii 2Szkolenia otwarte i wewnętrzne

Zobacz Warsztaty

Portfolio eLearning

eLearningowy kurs projektowania celów

 Zobacz eLearning 

Strategy DS

Wsparcie dla liderów i ich zespołów

Zobacz wsparcie


Poznaj GO Model Canvas


Portfolio ebook

Podręcznik projektanta biznesu

Zobacz Ebook

GO Model Canvas blog bwh

Wiedza i inspiracje

Zobacz Blog

Brief strategiczny

SKUTECZNOŚĆ - KREATYWNOŚĆ - WSPÓŁPRACA- AUTORYTET


 

Jednodniowe warsztaty na których przygotujesz Brief Strategiczny, dzięki któremu będziesz mógł w jasny sposób zaprezentować pomysły, zaprojektować cele i zwinnie zarządzać ich realizacją

 

Kontekst szkolenia

Brief Strategiczny, to zapisany w określonej formie plan. To łatwa do interpretacji wizualizacja koncepcji, celów oraz istniejących pomiędzy nimi powiązań. Jego przygotowanie opiera się o zasady projektowania w duchu Design Thinking. Jest dobrze przemyślanym podsumowaniem wymagań niezbędnych do rozwiązania problemów, zrealizowania określonych celów, strategii i projektów.

Jego główną cechą jest prostota – czego nie należy kojarzyć z powierzchownością. Przygotowanie i zapisane w odpowiedniej formie przejrzystego i wartościowego Briefu wymaga odpowiedniego podejścia, metodologii i zaangażowania intelektualnego.

Forma Briefu Strategicznego jest równie ważna jak jego treść. Sposób przedstawienia informacji zwiększa prawdopodobieństwo ich właściwego zrozumienia. Wizualna forma Briefu motywuje także do tego, aby z ciekowością zagłębić się w zaprezentowaną treść, zrozumieć zawartą w nim koncepcję i stworzyć podstawę do współpracy.

GO Model Canvas jest narzędziem, które pomaga w przygotowaniu Briefu Strategicznego. Zaprojektowane cele mają przejrzystą i czytelną formę. Można je łatwo łączyć w szersze koncepcje działania i przenosić na pracę osób indywidualnych lub całego zespołu.

Brief Strategiczny jest nowoczesnym narzędziem pracy lidera i jego zespołu. Służy zarówno przygotowaniu koncepcji, jak również zarządzaniu jej realizacją. To rodzaj wspólnie wypracowanego porozumienia – kontraktu, pomiędzy osobami zaangażowanymi we współpracę. Dobrze przygotowany może oznaczać lepsze wyniki biznesowe i większą skuteczność. Zapewnia elastyczność i szybkość w podejściu do planowania i modyfikowania zapisanej w nim koncepcji.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane do tych osób, które zajmują się planowaniem lub wspierają procesy planowania. Kierują i wyznaczają cele  dla siebie i swoich zespołów. Poszukują narzedzi które ułatwia im pracę z zespołem. Zapraszamy:

 • Menedżerów i ich zespoły
 • Przedsiębiorców
 • Liderów

Dlaczego warto

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

  • Poznasz skuteczne narzędzie kierowania pracą indywidualną i zespołową
  • Poznasz przykłady i techniki projektowania Briefu Strategicznego
  • Dowiesz się jak wykorzystać Brief w budowaniu własnego stylu kierowania
  • Nauczysz się nowatorskiego podejścia do prezentowania pomysłów.
  • Dowiesz się jak rozwijać współpracę w oparciu o Brief Strategiczny
  • Poznasz sposoby poprawy komunikacji w budowaniu i wdrażaniu koncepcji rozwoju
  • Zaprojektujesz własny Brief Strategiczny

   


  Program

  1. Brief strategiczny

  • Co to jest i dlaczego warto z niego korzystać
  • Cechy i korzyści z przygotowania Briefu
  • Jak zaangażować zespół we wspólne projektowanie Briefu
  • Techniki projektowania Briefu - jak zadbać o konkrety

  2. Kierowanie za pomoca Briefu strategicznego

  • Jak Brief wspiera lidera - case
  • Trzy wymiary skutecznego przywództwa
  • Budowanie warunków do współpracy w oparciu o Brief
  • Brief jako wsparcie w zarządzaniu zmianą.

  3. GO Model Canvas - metoda

  • Wsparcie w projektowaniu Briefu - dlaczego GO Model Canvas
  • Co to jest model celów i jak go wykorzytać w projektowaniu Briefu
  • Jak zachować przejrzystą i zwięzłą strukturę Briefu - przykłady
  • Zasady i zalety projektowania celów w duchu Design Thinking 

  4. Zasady projektowania celów z GO Model Canvas

  • Cel celowi nierówny - skąd sie biorą cele
  • Struktura i główne elementy GO Model Canvas 
  • Rezultaty projektowania: model celów i architektura celów 
  • Techniki projektowania celów: podejście indywidualne i zespołowe 

  5. Projektowanie Briefu krok po kroku

  • Analiza sytuacji - pomysły, problemy, szanse
  • Wybór czynników sukcesu 
  • Projektowanie celów - jak uzgadniać cele
  • Jak mierzyć cele - dobór wskaźników KPI 

  6. Inicjatywy i projekty

  • Jak uzgadniać i wybierać inicjatywy, projekty i zadania
  • Jak dopasować inicjatywy do celów
  • Najważniejsze rodzaje wsparcia - informacje, inicjatywy, interwencje
  • Architektura celów - czyli obraz tego kto z kim i jak współpracuje

  7. Zespołowy kontekst pracy z Briefem

  • Jak posługiwać się Briefem w dzieleniu się pomysłami (Benchmarking)
  • Jak modyfikować i aktualizować Brief
  • Jak integrować cele i koncepcje we współdziałaniu
  • W jaki sposób wykorzytać Brief w planowaniu rozwoju osobistego

  Tags: GO Model Canvas, Wyznaczanie celów, Szkolenia menedżerskie

  Drukuj E-mail


  INICJATYWY

  PROJEKTY - WSPÓŁPRACA - ROZWÓJ


  Kontakt

  tomasz@gomodelcanvas.pl

  • 601-445-299
  • 32 748-45-08