GO Model Canvas Logo New

BLOG

Jak budować pewność siebie w realizacji celów

Jeśli angażujesz ludzi w realizację nowych wyzwań, pewnie zastanawiasz się jak zbudować ich pewność siebie i zachęcić do ich aktywnej realizacji. Zdajesz sobie sprawę z tego, że sukces w takim działaniu zależy od tego w jakim stopniu możesz liczyć na ich zaangażowanie. Wiesz także, że ich duch walki – morale – to coś, co zadecyduje o sukcesie bądź porażce. Brak pewności siebie, to jedna z fundamentalnych przyczyn braku motywacji do podejmowania wyzwań. Brak pewności siebie powoduje stres – który może wywołać niechęć do jakiegokolwiek współdziałania i komunikowania się. Zbudowanie pewności siebie jest punktem wyjścia do tego, aby możliwe było kształtowanie nowych przekonań, które przeniosą się na określone działania.

Jak budować pewność siebie?

Po pierwsze ludzie muszą nauczyć się łączyć teorię z praktyką. To podstawa do tego, aby z zaangażowaniem zaczęli tworzyć i poszukiwać nowych możliwości. Aby to się stało należy pokazać im jak unikać błądzenia i niepewności w sytuacjach, które są dla nich nowe.

Podstawą zbudowania pewności siebie jest zrozumienie sensu określonego działania. Ma to szczególne znaczenie w działaniach rozwojowych. W sytuacji kiedy ludzie mają do czynienia z czymś nowym niemożliwe jest, aby ich pewność siebie miała źródło w rutynie – tak jak to się dzieje w przypadku znanych i codziennie powtarzanych zadań. Dlatego podstawą do zbudowania pewności siebie w działaniach rozwojowych jest zrozumienie ich sensu - nie budowanie na tym, co już jest znane i akceptowane.

Tylko wówczas ludzie zaangażowani w zmiany będą mogli określić swoje cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. W takiej sytuacji mają szansę na to, aby łączyć teorie z praktyką tworząc pomysły i potrzebne rozwiązania. Tylko wtedy kiedy będą rozumieli cele i wiedzieli „po co” należy je osiągnąć będą mogli odpowiedzieć na pytanie „Jak zabrać się do ich realizacji?”.

Bez takiego zrozumienia będą błądzić po omacku, a poszukiwanie dróg do realizacji celów stanie się długie i męczące. Sytuacja taka zamiast budować pewność siebie obniży ją.

Jeśli myslisz o przygotowaniu ludzi do nowych wyzwań, pomóż im odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

  • Czego poszukujemy i co spodziewamy się osiągnąć?
  • Dlaczego to jest potrzebne?
  • Co należy zrobić i dlaczego w ten, a nie inny sposób?
  • Po czym poznamy, że posuwamy się w kierunku określonego celu?
  • W jaki sposób posuwać się do przodu – co zrobić?

Odpowiedź na te pytania, to pierwszy krok do wzmacniania pewności siebie, bez której wszystko, to co zaplanujemy może szybko pokryć się mgłą.

Pewność siebie, a duch walki

Duch walki - inaczej morale - to jeden z najważniejszych czynników powodzenia w obliczu nowych celów. Jeśli współpracujesz z ludźmi pewnymi siebie i przepełnionymi duchem walki, wówczas widzisz ich chęć do współpracy. Przygotowani do wyzwań ludzie wiedzą co robią i dlaczego. Takie zrozumienie napełnia ich pozytywną energią. Budując ducha walki warto wziąć pod uwagę trzy kluczowe czynniki sukcesu mające wpływ na osiągniecie tego celu. Należą do nich: silna wola, cierpliwość i wytrwałość. To one w decydujący sposób wpływają na zdolność ludzi do realizacji celów. To w tych obszarach należy kierować energią i budować zdolność ludzi do kształcenia i wzmacniania tych cech. Jak rozumieć te cechy? Oto kilka propozycji:

  • Silna wola – to zdolność do robienia tego, co trzeba zrobić i w czasie kiedy trzeba to zrobić. To siła charakteru, która nie pozwala odkładać na później. To niezłomność w utrzymaniu swoich postanowień i pokonywanie własnych słabości. To często robienie tego na co nie mamy ochoty w danej chwili. To także umiejętność kierowania swoim postępowaniem.
  • Cierpliwość – to nastawienie do emocji. Te negatywne nie mogą „zbijać z tropu” w trudnych sytuacjach i zniechęcać do dalszego działania. To zdolność do spokojnego oczekiwania.
  • Wytrwałość – decyduje o zdolności do długoterminowej realizacji celów. Wytrwałość motywuje do poszukiwania nowych sposobów osiągania celów, a nie ciągłego zmieniania ich. To determinacja do tego, aby stać przy swoich lub uzgodnionych postanowieniach.

GO Model Canvas duch walki

Jakie są twoje doświadczenia w budowaniu „ducha walki”? Czy możesz wskazać jakie inicjatywy i działania mogą wspierać realizację tego celu? Po czym można poznać, że osiągnąłeś ten cel?