GO Model Canvas Logo New

BLOG

GO Model System - jak wdrożyć zwinne zarządzanie przez cele

To program rozwoju umozliwiajacy przygotowanie i wdrożenie podejścia do zarządzania nowej generacji. Jego wartość jest ukryta w sposobie wyznaczania, monitorowania i realizacji celów. Sprzyja wydajności i ułatwia uzyskanie porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać pożądane rezultaty nie pozostawiając przy tym miejsca na zamieszanie. To podejście do zarządzania dla firm, które muszą szybko reagować na oczekiwania rynku i klientów. Bardzo dobrze sprawdza się w rozwoju i podnoszeniu efektywności małych i średnich firm.

  

monitoring i feedbackFirmy które wdrożyły to podejście borykały się z barierami, którym nie mogły sprostać dotychczas stosowane metody. Przykłady barier to min.: niekonsekwencję w tym co zostało zaplanowane, a co jest realizowane. Brak standardu i odmienne oczekiwania dotyczące wyznaczania celów. Konieczność zintegrowania celów różnych zespołów. Brak odpowiedniej komunikacji i pozytywnego nastawiania do działania. 

 

Podejście sprawia, że określone problemy stają się możliwe do rozwiązania. Ludzie są zaangażowani w istotne działania rozwijające biznes. Nastepuje wzrost samodzielności w planowaniu i realizacji  celów. 

wiedza i talenty

Istotą podejścia jest wizualizacja celów i wsparcie ich realizacji skutecznym systemem zarządzania. Podejście staje się coraz bardziej popularne, ponieważ jest proste, a jego zastosowanie przynosi pozytywne efekty. Umożliwia znacznie wydajniejszą działalność biznesową. Pozwala łatwo określać cele i rezultaty i monitorować ich realizację.

 

Zapewnia szczególne korzyści firmom, które stawiają na rozwój oraz modyfikują lub budują swoje strategie. Realizacja koncepcji rozwoju oparta o GO Model System, może być wzmocniona dzięki dostępnym narzędziom pracy zespołowej.