GO Model Canvas Logo New

BLOG

Dlaczego warto projektować cele za pomocą GO Model Canvas

Co to jest GO Model Canvas

To narzędzie do projektowania  celów oraz powiązanych z nimi inicjatyw oraz KPI (Key Performance Indicators). Ułatwia wdrożenie i stosowanie zasad zarządzania przez cele. GO Model Canvas, to:

 

 

 • Golas (cele główne)
 • Objectives (cele pośrednie)
 • Model (model celów)
 • Canvas (szablon do projektowania celów)

 

GO Model

 

 

Podążaj w kierunku tego co ważne...


Jednym z głównych założeń w projektowaniu celów za pomocą „GO Model Canvas” jest efektywne skierowanie energii. Określanie celów w oparciu o strukturę „3 x 3” z jednej strony zapewnia prostotę i przejrzystość z drugiej zaś zachęca do dokonywania wyborów służących koncentrowania się na działaniach najbardziej wartościowych.

Omne trinum perfectum [ wszystko co potrójne jest doskonałe]

Nie chodzi o to, aby zrealizować cel pokonując skomplikowaną i trudną drogę, ale o to aby wybrać to, co kluczowe i z tego skomponować skuteczny plan rozwoju. Poczucie nadmiaru celów często przekłada się na brak przekonania o realnej możliwości ich realizacji. Zasada Pareto – reguła 80/20 - doskonale odzwierciedla udział kluczowych działań w tworzeniu wartości. Takie podejście do projektowania wyeliminuje lub przeniesie na dalszy plan elementy, które wnoszą tylko niewielką wartość do realizacji całości. Pozwoli to w pewnym sensie pozbyć się elementów bez znaczenia dla realizacji celu głównego i dzięki temu działać szybciej i bardziej efektywnie. Im więcej celów wyznaczasz tym więcej problemów będziesz musiał rozwiązać po drodze do ich realizacji. Dlatego warto ograniczyć liczbę celów, które pozostają do zrealizowania w jednym czasie. 

Sztuka stawiania celów, to także sztuka rezygnowania z tego, czym w danym momencie się nie zajmować. Lepiej jest skoncentrować energię i pracować z niewielka ilością celów w tym samym czasie urealniając przez to ich osiągnięcie.


 

Koncepcja vs. liczby...


Praca z kanwą koncentruje planowanie na działaniach bardziej niż na „liczbach” rozumianych jako wymierne rezultaty. Bez dobrze określonych celów i powiązanych z nimi działań wyniki nie pojawią się. Kompozycja celów zapisana w GO Model Canvas obrazuje „co” należy zrobić, aby osiągnąć rezultat, a nie na samym rezultacie. Dzięki takiemu podejściu omijamy jedną z mentalnych barier występujących na etapie planowania, która powoduje, że myśląc o „liczbach” zapominamy „co?” i „po co?” robimy. 
GO Model Canvas nie lekceważy rezultatów, lecz kładzie nacisk na tym w jaki sposób je osiągnąć !!!


 

Skorzystaj z GO Model Canvas w sytuacjach, kiedy chcesz wiedzieć...


 • Co zaplanować - czy warto poświęcać czas na realizację celów, które nie są tego warte? GO Model Canvas pomaga wybrać i realizować te cele, które mają wartość i przyniosą największe korzyści.

 • Jak zaplanować - GO Model Canvas, to nie tylko metoda i narzędzia, ale także skuteczne sposoby postępowania w sytuacjach związanych z indywidualnym i zespołowym projektowaniem celów.

 • Jak zrealizować - GO Model Canvas podnosi skuteczność w realizacji celów. Zwinnie zarządzaj - działaj szybko i elastycznie. Stopniowo otwieraj nowe możliwości rozwoju i wzbogacaj swoje plany. 

 

Jeśli działasz biznesowo zobaczysz korzyści metody kiedy...


 • Widzisz zakłócenia oraz trudności w realizacji celów. Osoby, które powinny być zaangażowanie nie są zaangażowane. Podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

 • Firma lub zespół grzęźnie w atmosferze wywołanej „mglistością” celów. byt dużo czasu poświęca się na planowanie. Ludzie wykonują zbyt wiele niepotrzebnych działań. Brakuje ukierunkowania i jasno określonych priorytetów.

 • Planowanie i realizacja celów powoduje tarcia i gasi motywację. Organizacja nie jest zdolna do płynnego działania. Ludzie czują się wypaleni i zdemotywowani. Zbyt dużo uwagi poświęcają rozwiązywaniu problemów i kontroli.

 

GO Model Canvas pomoże w sytuacjach kiedy chcesz...


 • Skoncentrować się na tym, co przyniesie najlepsze rezultaty. Nadmiarowość celów, to jedno z głównych ograniczeń w ich realizacji. Im więcej celów tym więcej problemów, które mogą pojawić się na drodze do ich osiągnięcia. Koncentracja na tym, co najważniejsze pozwoli lepiej wykorzystać twoją energię.

 • Uniknąć strat czasu na planowanie tego czego nie można zaplanować. Planuj to, co jest możliwe do zaplanowania. Przesadnie szczegółowe i długoterminowe planowanie w trudno przewidywalnym i zmiennym otoczeniu może okazać się stratą czasu. Szczegóły, które zaplanujesz dzisiaj już jutro mogą zmienić swoje znaczenie. Warto planować to, co jesteśmy w stanie przewidzieć?

 • Zbudować zwinny system zarządzania. Zwinna organizacja jest w stanie przetransformować się z wymaganą szybkością. Zwinność i zdolność do ciągłego dostosowywania się do zmian, to kluczowe kompetencje współczesnych firm. Kiedy sytuacja się zmienia ludzie powinni być zdolni do otwierania nowych opcji rozwoju.

 

Kluczowe wartości GO Model Canvas...


 • Jasny i zrozumiały plan. Planowanie jest ważnym elementem naszego życia. Planujemy i określamy cele, często angażując przy tym swoich partnerów i zespoły. Realizacja planów zależy w dużym stopniu od przygotowania ich w sposób prosty i zrozumiały.

 • Szybkie i wielowymiarowe podejście. Dynamika otoczenia wymaga testowania wielu założeń i ciągłego doskonalenia. Rozwijamy nowe przedsięwzięcia, poszukując innowacyjnych idei. Wyzwaniem staje się konieczność szybkiego i wielowymiarowego planowania we współpracy z naszymi partnerami.

 • Elastyczność i swoboda. W planowaniu i realizacji celów ważna jest proaktywność. Poszukiwanie idei i tworzenie koncepcji rozwoju wymaga elastycznych metod ułatwiających współdziałanie.

 • Spójność i harmonia. Ważna jest zdolność do tworzenia i zapisywania strategii w postaci spójnych planów i charyzmatyczna wizja ich realizacji jako warunek sukcesu wdrożenia.

 • Koncentracja na priorytetach. Im więcej elementów będą zawierać nasze plany tym więcej czasu trzeba będzie poświęcić na rozwiązywanie problemów. W takich warunkach liczy się efektywność i umiejętność skoncentrowania energii na tym, co najważniejsze.

 • Integracja i współpraca. Planowanie i realizacja celów wymaga współpracy i umiejętności integrowania wspólnych idei. To najlepsza droga do otwierania nowych możliwości rozwoju.