GO Model Canvas Logo New

BLOG

Projektowanie strategii dla Start-Up

Start-upy są organizacjami służącymi przetestowaniu modelu biznesowego. Są ukierunkowane na stworzenie skalowalnego biznesu, który może być przeniesiony na globalne rynki. Start-up w swej naturze jest organizacją prostą i opartą o jasne  zasady rozwoju. Jest przedsięwzięciem bardzo dynamicznym, często tymczasowym, wymagającym zmian i doskonalenia. Jak każda organizacja Start-Up jest mocno skoncentrowany na określonych celach, a pomiar dokonywany w trakcie ich realizacji pozwala określić efektywność  koncepcji i prawdopodobieństwo sukcesu.

W procesie zarządzania i podejmowania decyzji niezbędne są bardzo konkretne informację potwierdzające skuteczność założeń biznesowych. Zarządzający potrzebują  „mapy” pozwalającej szybko zrozumieć i zidentyfikować działania mniej lub bardziej efektywne oraz wymiernych danych odzwierciedlających poziom aktywności i osiąganych rezultatów.

Jednym z kluczowych wyzwań dla osób rozwijających Start-Up jest możliwość szybkiego testowania wielu hipotez strategicznych. Testowanie ma miejsce zarówno na poziomie  modelu biznesowego jak również powiązanych z nim celów. Polega na "komponowaniu" określonej koncepcji biznesu, wprowadzaniem rozwiązania na rynek oraz obserwacji reakcji docelowych grup klientów. Uzyskana z rynku informacja zwrotna jest podstawą do modyfikowania pierwotnych założeń modelu biznesowego i stworzenia jego nowej wersji. Testowanie biznesu w takich warunkach wymaga odpowiednich narzędzi i podejścia, które zapewnią szybkość i wygodę testowania.

BMGOM2

Do zaprojektowania działalności Start-Up wykorzystuje się metody i modele ułatwiające procesy przygotowania i testowania przedsięwzięcia, takie jak "Business Model Canvas" [1] autorstwa Alexandra Ostervaldera oraz GO Model Canvas [2]. Business Model Canvas obrazuje w jaki sposób Start-Up tworzy wartości i dostarcza je do swoich klientów. GO Model Canvas pozwala zaprojektować cele oraz to co jest niezbędne do ich pomiaru i realizacji. Architektura celów projektowana za pomoca GO Model Canvas odzwierciedla  zaplanowaną dla Start-Up strategię zapisaną w mierzalnych celach (GO → Goals & Objectives). Główną zaletą wykorzystania tych narzędzi w duecie jest możliwość wielowymiarowego projektowania biznesu zarówno na poziomie ogólnej koncepcji jak i bardzo konkretnych działań wyrażonych w celach oraz inicjatywach

Tak jak zaprojektowanie modelu biznesowego jest niezbędne do wyrażenia potencjału i sensu biznesu, tak zaprojektowanie "architektury celów" określa wymagania dotyczące wdrożenia modelu biznesowego i zarządzania jego rozwojem. To ostatecznie poziom realizacji konkretnych celów pokaże czy dany model biznesowy spełnia oczekiwania firmy. Zaletą obu narzędzi jest możliwość zwizulaizowania koncepcji, szybkość dokonywania modyfikacji oraz zaangażowanie zespołu we współtworzenie.

  • [1] Business Model Generation, A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries, self published, 2010
  • [2] GO Model Canvas, Tomasz Krzemiński, Jak w zwinny sposób projektować cele , self published 2016