GO Model Canvas Logo New

BLOG

Dlaczego warto myśleć jak Designer

Rozwój kompetencji związanych z myśleniem projektowym {Design Thinking}, a w tym  projektowaniem celów otwiera nowe możliwości. Wzmacnia potencjał  osób indywidualnych  jak również całych organizacji. Osoby z kompetencjami Designerów, łatwiej angażują się w rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Zdobywają zdolność do wyjaśniania i argumentowania swoich pomysłów posługując się komunikatem w postaci obrazu.

 

W określonych warunkach stają się integratorami obszarów realizujących wspólne cele. Jeśli pojawią się nowe okoliczności nie wahają się zmienić kierunku i projektują nowe cele i dopasowany do nich nowy model rozwoju.

Designer, to ktoś kto potrafi inicjować i prowadzić proces projektowania celów. Wie jak formułować cele i dopasować do nich czynniki sukcesu, inicjatywy oraz właściwe wskaźniki. Angażuje się w projektowanie osobiście lub wspiera je jako mentor. Jest zmotywowany do rozwoju i potrafi motywować innych. Inicjuje tworzenie kreatywnych rozwiązań. Posiada zdolność projektowania celów dla osób indywidulanych, istniejących organizacji jak również nowo tworzonych przedsięwzięć. Posługuje się pakietem rozwiązań i pomysłów pochodzących z doświadczeń. Dzięki temu jest w stanie szybko i elastycznie włączyć się ze swoim wsparciem zarówno w opracowanie koncepcji jak również w realizację zapisanych w niej celów.

 

 • Designer, to osoba z otwartym spojrzeniem na pojawiające się wyzwania i możliwości.
 • Zdolna do określania potrzeb i poszukiwania oczekiwanych rozwiązań.
 • Koncentruje się na jasnym kierunku działania i wizji.
 • Potrafi formułować cele i określać kroki prowadzące do ich realizacji.
 • Ceni otwarte podejście do działania i potrafi uczyć się na błędach.
 • Wie jak prowadzić i wspierać proces projektowania celów.
 • Jest moderatorem unikającym biurokratycznego podejścia.
 • Używa palety metod i narzędzi wspierających projektowanie celów.
 • Posiada zdolność do niewerbalnego prezentowania swoich idei.
 • Jest zdolny do integrowania idei i tworzenia relacji wspierających proces projektowania.
 • Potrafi integrować cele i idee tworząc wspólną podstawę do współpracy
 • Wie jak płynnie prowadzić proces projektowania

 

GO Model Canvas jest narzędziem Business Designera