GO Model Canvas Logo New

BLOG

Innowacyjna misja HR

Skuteczność współczesnych firm w dużej mierze zależy od tego jak radzą sobie z organizacją pracy zespołów i menedżerów i jak dobrze skoncentrują ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz wartościach jakie tworzy firma. Istotne w utrzymaniu przewagi strategicznej stały się: umiejętność szybkiej alokacji zasobów, zdolność do poziomego integrowania celów, łączenie koncepcji i doświadczeń w inicjatywy strategiczne.

Firmy zmieniają styl i wielkość pracy zespołów. Zespoły stają się mniejsze i przez to szybsze. Łatwiej jest je formować i zmieniać ich konfigurację. Większość z nich pracuje w sposób lokalny jak również wirtualny. Budowanie zespołów opiera się na jasno określnych kompetencjach dopasowanych do modelu celów realizowanych przez zespół. Zespoły zwiększają swoją świadomość w zakresie tego „po co?”, co? i „jak?” zrealizować, aby wzmocnić model biznesowy firmy.

Zmieniło się tradycyjne podejście do zarządzania - cele i standardy przestają płynąć z góry. Ludzie rozumiejący model biznesowy firmy sami określają cele i podejmują powiązane z nimi inicjatywy. Zdolność do myślenia strategicznego wzmacnia działanie na poziomie operacyjnym. Zmienia się styl monitorowania i rozliczania wyników pracy, który teraz jest lepiej dopasowany do pracy „zwinnych” zespołów.

Projektowanie strategii HR 1

Podstawą udanego biznesu jest innowacyjność. Coraz więcej firm stara się „uchwycić” ten proces i zbudować zdolność do powtarzalnego rozwoju innowacji. Dzięki temu firmy mogą lepiej tworzyć i wprowadzać nowe wartości na rynek. Najlepsze efekty uzyskują te firmy, które rozwijają dojrzałość innowacyjną opierając ją na powtarzalnym modelu działań; potrafią połączyć działania innowacyjne z zadaniami dnia codziennego; koncentrują proces innowacji wokół prostych zasad i modeli.

Przeprojektowaniu podlega praca w tych obszarach, które wymagają „zwinności”, testowania nowych idei i szybkiego skalowania sprawdzonych rozwiązań. Do zespołów korzystających z takiego podejścia należą te, które realizują zadania związane z informowaniem klientów o wartościach, dostarczaniem wartości, zbieraniem informacji o oczekiwaniach klientów, obsługą posprzedażową, rozwijaniem relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi; szczególnie ważne są te obszary w których powstają wartości oraz te w których projektuje się nowe wartości.

Zespoły posiadają zdolność do szybkiego i elastycznego planowania działań i przenoszenia tych planów do rzeczywistości. Robią to także dzięki temu, że zmienił się sposób podejścia do współpracy takich obszarów funkcjonalnych jak HR, który wie czego potrzebują menedżerowie i ich zespoły i jak szybko i sprawnie wspierać pracę zespołów z pierwszej linii.

HR-owi Designerzy

Współczesny HR stał się innowacyjnym projektantem odpowiedzialnym za upraszczanie i doskonalenie działań zespołów i ich pracowników. Specjaliści HR wykorzystują kompetencje Designerów. Projektują cele i inicjatywy w sposób umożliwiający stworzenie warunków do rozwoju kompetencji, zarządzania talentami i motywowania. Rozwijają ekosystem i warunki do kreatywnego myślenia wzmacniając zaangażowanie i motywację do działania. Pokazują jak łączyć myślenie strategiczne i operacyjne.

Wykorzystują podejście oparte o Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Koncentrują się na doświadczeniach. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają zwinności pozwalającej ograniczyć pracę i skoncentrować się na tym co najważniejsze. Uczą się dokonywać inteligentnych i zharmonizowanych wyborów. Dzięki temu zespoły pracują wydajniej ograniczając straty energii. Wzmacniają morale i ducha walki niezbędnego w realizacji celów. Praca w organizacji staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Projektowanie strategii HR 2

 

Umiejętność projektowania celów pozwala lepiej rekrutować ludzi wpisując ich kompetencje i doświadczenia zarówno w biznesowy model organizacji jak również potrzeby zespołów. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu kompetencji do celów ich realizacja staje się skuteczniejsza. Angażowane osoby realizują to, co naprawdę chcą i potrafią robić. Model celów i powiązanych z nim inicjatyw oraz kompetencji tworzą przejrzystą mapę, podpowiadająca w co zaangażować ludzi i jak ich motywować.

Zaprojektowane i zintegrowane ze strategią HR modele celów dają wiedzę dotycząca tego, co robią ludzie i jakiego wsparcia oczekują. Modele celów pomagają ukierunkować programy rozwojowe (coaching, mentoring, szkolenia) na kompetencje, które są rzeczywiście potrzebne. Design Thinking pozwala zintegrować zrozumienie ludzkich zachowań. Sprawia, że otoczenie pracy staje się atrakcyjniejsze. Pozwala zrozumieć co motywuje zespoły i jakie wartości mają dla nich znaczenie.

Menedżerowie zarządzający zespołami oraz specjaliści HR współpracują na bazie prostych i integrowanych planów. Posługują się Briefem Strategicznym – planem łączącym cechy strategii i planu operacyjnego. Na jego podstawie dokonują uzgodnień dotyczących realizacji wspólnych celów, oczekiwanego wsparcia, podejmowanych inicjatyw oraz dopasowania i relokacji zasobów osobowych. Pracują w oparciu o modele celów zintegrowane z modelem biznesowym firmy. Posługują się wspólną i zrozumiałą wizją rozwoju. Posiadają zdolność do szybkiego i elastycznego zarządzania realizacją celów zapisanych w „Briefach”. Szybko reagują na potrzeby firmy projektując inicjatywy wpisane precyzyjnie w jej model.

 

Co sądzisz o takiej perspektywie rozwoju? Być może szukasz inspiracji do uruchomienia inicjatyw, które wzmocnią model biznesowy firmy. Rozważ możliwość poznania i zastosowania współczesnych metod i narzędzi do projektowania strategii HR i przenoszenia jej na działania operacyjne. Ukształtuj nowe role i kompetencji specjalistów HR. Nadaj działaniom HR nowy wymiar. Poszukaj możliwości do zbudowania nowej misji tego obszaru.

 

Niebawem rozpoczynamy dwie inicjatywy skierowane do osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnego HR. Zobacz więcej