GO Model Canvas Logo New

BLOG

Strategy Designer integruje cele

Rozwijające się organizacje kipią od inicjatyw zmian. Takie inicjatywy bardzo często rodzą się w izolacji. Są inicjowane w różnych obszarach firmy. Zwykle pojawiają się w tym samym czasie, a każda z nich wspiera odmienne cele.

Często się wykluczają i prowadzą w całkowicie odmiennych kierunkach. W organizacji powstaje chaos, piętrzą się problemy i niepotrzebne koszty. Początkowy entuzjazm szybko przekształca się w szybką śmierć inicjatyw i zapomnienie. Stare rozwiązania na powrót wygrywają z nowymi. Współpraca w organizacji słabnie w tym komunikacja i zaufanie. Ludzie przestają wierzyć w zmiany i sens swojego zaangażowania.

  • Strategy Designer zna organizację i jej strategię.
  • Zna model biznesowy i priorytetowe cele.
  • Potrafi zintegrować je w pionie i w poziomie metodami skuteczniejszymi od klasycznego planowania.
  • Potrafi zaprojektować spójną i zrozumiałą architekturę celów rozwojowych i dopasowanych do nich KPI’s.
  • Dzięki niej integruje cele i inicjatywy z różnych obszarów organizacji.
  • Jest wsparciem dla obszarów wspierających i HR.
  • Pokazuje związki przyczynowo skutkowe i wpływ podejmowanych działań na oczekiwane wyniki.
  • Wie z czego należy zrezygnować i jak zaangażować ludzi we współpracę.
  • Potrafi precyzyjnie wskazać, kto i kiedy powinien być zaangażowany w działania.

Korzysta z narzędzi ułatwiających zaangażowanie ludzi we wspólne projektowanie biznesu. Dzięki temu sprawia, że  stają się bardziej świadomi środowiska w którym pracują. Przestają podążać na oślep z opuszczoną głową. Zespoły nabierają przekonania do tego co i dlaczego robią. Dzięki temu uzyskują zdolność do projektowania w odpowiednim momencie szybkich i przemyślanych zmian. Designer pomaga tworzyć pomysły i testować je. Kształtuje nowe zachowania i zachęca do myślenia strategicznego.

Poznaj narzędzie Strategy Designera