GO Model Canvas Logo New

BLOG

Cztery perspektywy projektowania strategii

Business Designer potrafi szybko i solidnie przygotować siebie oraz otoczenie organizacyjne do rozwoju. Aby to zrobić patrzy na rozwój biznesu przez pryzmat czterech perspektyw:

 1. Firmy i jej celów rozwojowych
 2. Inicjatyw rozwojowych
 3. Kluczowych interesariuszy (Key Stakeholders)
 4. Warunków do współtworzenia

Podążając od czwartej perspektywy łatwiej zrozumieć jak one są ze sobą zintegrowane:

 • (4) Współtworzenie wymaga określenia tego, kto powinien być zaangażowany w taką współpracę - czyli określenia kluczowych interesariuszy bezpośrednio zainteresowanych inicjatywami rozwojowymi.
 • Aby określić (3) kluczowych interesariuszy, należy znać cele i zakres inicjatyw rozwojowych. To inicjatywy i cele pokażą kto może być nimi zainteresowany – na kogo maja wpływ. Pozwolą określić kluczowych interesariuszy.
 • (2) Inicjatywy rozwojowe wspierają realizację celów rozwojowych. Zaprojektowanie inicjatyw wymaga wcześniejszego określenia celów  w strategii całej firmy lub jej określonych obszarach.
 • Analiza obecnej sytuacji, to punkt wyjścia do określenia (1) celów rozwojowych firmy.

Bazując na informacjach pochodzących z tych perspektyw osoby zaangażowane w projekty rozwojowe będą mogły skutecznie budować współpracę z innymi. Ta wiedza i zrozumienie sytuacji wzmocni ich pewność siebie i przygotuje do realizacji projektu. Zbudowanie obrazu koncepcji projektowej ułatwi im prowadzenie dialogu na temat tego co się dzieje w organizacji. Ułatwi im udzielanie odpowiedzi na trudne pytania. Pomoże inspirować do współtworzenia poprzez zadawanie pytań kluczowym interesariuszom i osobom zaangażowanym we współpracę.

Perspektywa 1

Business Designer potrafi pokazać sens rozwoju w powiązaniu z celami firmy. Odpowiedzieć na pytanie po co się rozwijamy i na co ten rozwój będzie miał wpływ, dlaczego jest konieczny.

 

Perspektywa 2

Business Designer wie jak inicjatywy rozwojowe i wskazać obszary do zmian. Zaprezentować z jakimi celami wiąże się inicjatywa, jakie są jej rezultaty, co nowego wnosi, jakich zmian wymaga, kto w niej uczestniczy i w jaki sposób.

 

Perspektywa 3

Business Designer potrafi zidentyfikować i zrozumieć kluczowych interesariuszy (Stakeholders). Zna ich oczekiwania potrzeby, obawy i wyzwania. Wie jak komunikować się z kluczowymi interesariuszami. Pomaga zrozumieć co może stanowić barierę we współpracy, a co jest źródłem satysfakcji. Potrafi spojrzeć na inicjatywy rozwojowe przez pryzmat celów interesariuszy.

 

Perspektywa 4

Business Designer tworzy warunki do współtworzenia i inspiruje. Zadaje pytania zachęcające do spojrzenia na inicjatywy rozwojowe z różnych punktów widzenia:

 • Co każdy z nas może zrobić dla realizacji wspólnej inicjatywy
 • Co możemy zrobić dla siebie nawzajem w realizacji wspólnej inicjatywy
 • Co inni mogą zrobić dla mnie w realizacji wspólnej inicjatywy
 • Co inni mogą zrobić dla siebie nawzajem w realizacji wspólnej inicjatywy


 

Akademia Projektowania Strategii