plen

Zarządzanie przez cele Nowej Generacji

Od MBO (Management by Objectives) do MBD (Management by Design)  i OKR's. To metoda wyznaczania i realizacji celów. Jest sposobem umożliwiającym znacznie wydajniejszą działalność biznesową, a szczególnie tą związaną z rozwojem strategicznym. Zastosowaniem metody chwalą się największe firmy na świecie, w tym: Google, BMW, LinkedIn, GoPro, Aol., Kroger, DropBox, Twitter oraz Oracle. Google przyczyniło się do popularyzacji metody publikując w roku 2013 film How Google Sets Goals – OKR’s

 Technika staje się coraz bardziej popularna, ponieważ jest prosta, a jej zastosowanie przynosi pozytywne efekty. Pozostawia w wyznaczaniu celów więcej swobody i koncentruje na tym co najważniejsze. Planowanie staje się intuicyjne - wystarczy wyznaczyć cel, a następnie dopasować do niego miary, po których poznasz czy robisz postępy.

Jest jedną z technik wpisującą się w trendy Management by Design (MBD) – ułatwiając projektowanie celów. To podejście będące efektem ewolucji w zarządzaniu - lepiej dopasowane do warunków w których dzisiaj działają organizację. Zastosowanie podejścia sprzyja wydajności oraz pracy z celami opartej na procesie uczenia się i myślenia strategicznego.

Opiera się o tzw. OKR's - Objectives and Key Results - czyli cele i rezultaty. OKR to sposób zapisu „upraszczający” cel (Objectives) na mniejsze - działania i ich rezultaty. W takiej formie są lepiej rozumiane i realizowane ze skutecznością. Do projektowania OKR’s można wykorzystać szablon (Canvas). Podejście nie jest skomplikowane. Określony cel (Objectives) ma wymiar jakościowy. Natomiast KR-y są mierzalne (S.M.A.R.T) Mierzalność nie oznacza tylko i wyłącznie, że są wyrażone liczbowo. Osiągniecie punktu milowego lub zadania także stanowi miernik (podejście zero-jedynkowe; zrobione/niezrobione)

Wartość OKR’s jest ukryta w podejściu do wyznaczania, monitorowania i realizacji celów – to pozwala określać ją jako metodę nowej generacji i dla nowej generacji i stylu pracy który preferuje. Metoda OKR’s sprawdza się na poziomie operacyjnym, na którym realizuje się działania prowadzące do zaplanowanych celów strategicznych i dopasowanych do nich KPI (GO Model Canvas).

Jest bardzo skutecznym i prostym sposobem przenoszenia celów strategicznych na konkretne działania i rezultaty. Co ważne, świetnie nadaje się do zastosowania przy wykorzystaniu takich narzędzi pracy zespołowej jak JIRA, Trello lub Asana.

Jego mocną stroną jest zastosowanie podejścia Bottom-Up. W firmach które wdrożyły OKR’s średnio 70% propozycji celów płynie z dołu dając szanse na wykorzystanie potencjału pracowników i ich talentów. Umożliwia koncentrację na priorytetach i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać pożądane rezultaty. Podejście powoduje, że działania proponowane i podejmowane przez pracowników są mocno skorelowane z celami strategicznymi. Jego zastosowanie pozwala na określenie najważniejszych kierunków rozwoju, nie pozostawiając miejsca na zamieszanie. W tym wymiarze to podejście bliższe oryginalnej wersji zarządzania przez cele (MBO), która przez lata zmieniła swoje pierwotne oblicze i przetransformowała się w sposób kaskadowania celów i ich oceny.

W organizacjach gdzie jednym z kluczowych wyzwań jest planowanie rozwoju, innowacyjność i częste modyfikowanie strategii warto spróbować nowego podejścia. Menedżerowie mają alternatywę i mogą pozostawiać klasyczne metody, na rzecz tych które są prostsze i lepiej sprawdzają się w dzisiejszej rzeczywistości. 

Zobacz więcej: Jak wdrożyć zarządzanie przez cele nowej generacji