GO Model Canvas Logo New

BLOG

Ekstremalne projektowanie strategii

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

Ekstremalne projektowanie strategii, to koncepcja która otwiera nowe możliwości w obszarze planowania i wdrażania strategii biznesu. Wyzwala od klasycznego planowania i związanych z nim barier. Bazuje na naturalnych ludzkich cechach związanych z myśleniem i działaniem. To podejście „narzędziowe” dla osób zajmujących się rozwojem i projektowaniem biznesu, a w szczególności wyznaczaniem celów oraz planowaniem i wdrażaniem strategii. Metoda otwiera nowe możliwości firmom i ich menedżerom. Jest doskonałym uzupełnieniem warsztatu: trenerów zarządzania, mentorów, konsultantów biznesu.

 

Korzyści

Stosując metodę unikniesz grzęźnięcia w zabierającym ogromną ilość czasu abstrakcyjnym planowaniu. Skutecznie włączysz działania strategiczne do codziennej pracy. Wykorzystasz potencjał firmy i otworzysz realne szanse rozwoju.„ Ekstremalne projektowanie strategii” daje najlepsze efekty w pracy zespołowej. Doskonale sprawdzi się w małych i średnich firmach oraz zespołach działających w zmiennych warunkach i poszukujących nowych możliwości rozwoju. Stawia na myślenie strategiczne i kreatywność. Wykorzystuje podejście „Learning by Doing”. Wymaga aktywności, cierpliwości i wytrwałość lecz przynosi konkretne rezultaty. Stosując metodę sprawisz, że strategia firmy w naturalny sposób wyłoni się z podejmowanych działań.

 

Nowy sposób myślenia o strategii

Ekstremalne projektowanie strategii wymaga ekstremalnej zmiany sposobu myślenia o zasadach przygotowania i wdrażania strategii. Dlatego, aby lepiej zrozumieć zalety metody warto przyjrzeć się zarówno klasycznemu podejściu do planowania strategii, jak również koncepcji projektowania biznesu i zwinnego zarządzania. W klasycznym podejściu do planowania strategii wizja i cele strategiczne są punktem wyjścia. Na ich podstawie tworzy się inicjatywy i angażuje ludzi w wyznaczanie własnych celów. To podejście oparte o tzw. spojrzenie z góry.

 

Od szczegółu do ogółu

W ekstremalnym projektowaniu strategii koncepcja strategiczna jest składana z mniejszych elementów. Powstaje na dole organizacji. Dlatego ekstremalne projektowanie strategii wymaga odejścia od myślenia dedukcyjnego (od ogółu) i przejścia do myślenia indukcyjnego (od szczegółu). Cele odzwierciedlające strategię są elementem wtórnym i wyłaniają się z tego, co jest możliwe do realizacji. To podjęte inicjatywy i projekty otwierają nowe możliwości i kształtują strategię.

 

Pasja i działanie

Ekstremalne projektowanie strategii zgrabnie łączy działanie z planowaniem. Opiera się na szybkim dostępie do informacji zwrotnej dotyczącej efektów podejmowanych działań. Pozwala bardzo szybko zweryfikować potencjał firmy pod kątem realnych opcji strategicznych. Pierwsze rezultaty pokażą w jaką koncepcję strategiczną złożą się projekty. Strategia stopniowo wyłoni się z działania.

Ekstremalne projektowanie strategii jest metodą będącą odmianą zwinnego podejścia w obszarze rozwoju strategicznego. Umożliwia zmianę sposobu myślenia i podążania w kierunku podejścia proaktywnego i kreatywnego. Otwiera organizację na partnerstwo i współtworzenie. Pomaga zbudować warunki do rozwoju i pracy zespołów skupionych wokół ciekawych idei i projektów. Zastosowanie metody pozwala uzyskać energetyzujący flow pochodzący z pasji, pomysłowości oraz odwagi do eksperymentowania.

W ekstremalnym projektowaniu strategii liczy się zaufanie, odpowiedzialność i swoboda decyzyjna. Dominuje przedsiębiorczość – sztuka przenoszenia idei na konkretne projekty. Liczą się talenty, zdolności oraz to co ludzie potrafią i chcą robić. Zespoły zaangażowane w projektowanie same dyscyplinują się w działaniu. To co robią nie zależy od wytycznych i kontroli lecz od pasji i wewnętrznej motywacji. Niewielkie 2-5 osobowe zespoły pracują  w oparciu o krótkie cykle i samodzielnie organizują swoją pracę. Planują tylko to co jest możliwe do przewidzenia. Korzystają z wizualizacji, kanw (Canvas) i modeli. Potrafią posługiwać się technikami „Design Thinking” i modelami biznesowymi firmy.

 

Kluczowe kompetencje

Organizacje, aby przetrwać potrzebują nowych kompetencji. Muszą zwiększyć swoją elastyczność i działać zwinnie. Umiejętność zwinnego zarządzania stała się jedną z kluczowych kompetencji organizacyjnych. Bez niej – w warunkach dużej nieprzewidywalności i zmienności - coraz trudniej jest otwierać nowe możliwości rozwoju. Liderzy i ich zespoły muszą nauczyć się projektować biznes i traktować organizację jako ewoluujący system. Jeśli myślą o efektywności muszą jak najszybciej porzucić nawyki oparte na koncepcji żmudnego planowania strategii.