plen

GO Model Canvas

Ułatwia i przyspiesza projektowanie celów

GO Model Canvas

 • Metoda projektowania celów
 • Narzędzie (Canvas)
 • Zwinne podejście do realizacji celów

 

GO Model Canvas Szablon 1

Wizualizacja

 • Po co realizować cel
 • Co jest do tego potrzebne
 • Jak to zrobić

 

GO Model Canvas jak 1

Elementy modelu

GO Model Canvas składa się z pięciu elementów projektowanych zgodnie z określoną kolejnością i zasadami. Do jednego celu głównego są przypisane trzy czynniki sukcesu, trzy cele pośrednie oraz trzy wskaźniki KPI (Key Performance Indicators). Realizacja każdego z celów pośrednich jest wspierana inicjatywą/projektem.

 

GO Model Canvas Elementy 1

 

 

Cel główny

Cel główny określa wizję i kierunek działania. Tworzy perspektywe rozwoju. Ma charakter jakościowy i nie musi być zapisany w formie SMART. Jest powiązany z odpowiedzią na pytanie po co? Jego realizacja może mieć  długoterminowo utrwalone i obserwowalne konsekwencje. W tym sensie może być celem strategicznym. Przykład celu głównego:  poprawić jakośc życia, rozwijać biznes itp.

 eLearning | Lekcja 2.0 Jak zaprojektować cel główny

 

GO Model Canvas Goal 1

Czynniki sukcesu

Czynniki sukcesu są powiązane z celem głównym. Określają wszystko to, co może mieć wpływ na jego realizację. Są formułowane jako rzeczowniki. Może istnieć wiele czynników sukcesu powiązanych z osiągnięciem celu głównego, lecz w kanwie zapisuje się trzy priorytetowe. Dla przykładu, czynniki sukcesu powiązane z celem głównym "poprawić jakość życia" to np.: zdrowie, relacje, praca, hobby, rodzina, otoczenie itp. Wybór i analiza czynników sukcesu jest punktem wyjścia do projektowania celów pośrednich. 

eLearning | Lekcja 3.0-2 Jak zaprojektować czynniki sukcesu

 

GO Model Canvas czynniki sukcesu 1

Cele pośrednie

Cele pośrednie odzwierciedlają intencje rozwoju, doskonalenie, poprawę i są formułowane na podstawie analizy czynników sukcesu. Realizacja celów pośrednich prowadzi do celu głównego. Do formułowania celów pośrednich wykorzystuje się czasowniki określające zmianę - poprawę, takie jak: wzmocnić, udoskonalić, rozwinąć, zoptymalizować itp. Cel pośredni sformułowany na podstawie czynnika sukcesu "zdrowie", może brzmieć poprawić zdrowie, wzmocnić zdrowie.

eLearning | Lekcja 4.0 Jak zaprojektować cele pośrednie

 

GO Model Canvas cele pośrednie 1

Mierniki

Mierniki są dopasowane do celów pośrednich. Ich określenie wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie "po czym poznasz, że robisz postępy w realizacji celów?". W przypadku celu pośredniego "poprawić zdrowie" może to być np. liczba dni w roku spędzonych na zwolnieniu lekarskim.

eLearning | Lekcja 5.0 Jak zaprojektować mierniki

 

GO Model Canvas kpi 1

Wsparcie

Kluczowe wsparcie w osiagnięciu celów pośrednich stanowią inicjatywy, projekty, zadania. Bez nich osiagnięcie celu pośredniego jest praktycznie niemożliwe. Dla przykładu inicjatywą wspierajacą realizację celu pośredniego "wzmocnić zdrowie", może być np. uczęszczanie na siłownię lub przygotowanie i wprowadzenie diety.

 

GO Model Canvas wsparcie 1

Narzędzia

GO Model Canvas, to główny szablon metody. Metoda zawiera 11 dodatkowych narzędzi ułatwiających projektowanie celów. Dzięki nim można utwalić i dobrze przygotować proces projektowania celów.

 

  GO Model Canvas narzędzia 1

 

 Pobierz zestaw narzędzi

Zastosowanie

 • Cele indywidualne i zespołowe
 • Cele i strategie firm
 • Cele coachingowe i mentoringowe
 • Cele we współpracy z klientami i partnerami
 • Kaskadowanie celów
 • Integrowanie wspólnych celów
 • Cele rozwojowe i projektowe
 • System zarządzania oparty o cele

Dla kogo

 • Osoby indywidualne
 • Firmy i Start-Up
 • Konsultanci i trenerzy
 • Przedsiębiorcy
 • Menedżerowie i liderzy
 • HR, Sprzedaż, IT, R&D etc.