plen

GO Model Canvas

Ułatwia i przyspiesza projektowanie celów

Cel główny

Cel główny określa wizję i kierunek działania. Tworzy perspektywe rozwoju. Ma charakter jakościowy i nie musi być zapisany w formie SMART. Jest powiązany z odpowiedzią na pytanie po co? Jego realizacja może mieć  długoterminowo utrwalone i obserwowalne konsekwencje. W tym sensie może być celem strategicznym. Przykład celu głównego:  poprawić jakośc życia, rozwijać biznes itp.

 eLearning | Lekcja 2.0 Jak zaprojektować cel główny

 

GO Model Canvas Goal 1