plen

GO Model Canvas

Ułatwia i przyspiesza projektowanie celów

Elementy modelu

GO Model Canvas składa się z pięciu elementów projektowanych zgodnie z określoną kolejnością i zasadami. Do jednego celu głównego są przypisane trzy czynniki sukcesu, trzy cele pośrednie oraz trzy wskaźniki KPI (Key Performance Indicators). Realizacja każdego z celów pośrednich jest wspierana inicjatywą/projektem.

 

GO Model Canvas Elementy 1