plen

GO Model Canvas

Ułatwia i przyspiesza projektowanie celów

Czynniki sukcesu

Czynniki sukcesu są powiązane z celem głównym. Określają wszystko to, co może mieć wpływ na jego realizację. Są formułowane jako rzeczowniki. Może istnieć wiele czynników sukcesu powiązanych z osiągnięciem celu głównego, lecz w kanwie zapisuje się trzy priorytetowe. Dla przykładu, czynniki sukcesu powiązane z celem głównym "poprawić jakość życia" to np.: zdrowie, relacje, praca, hobby, rodzina, otoczenie itp. Wybór i analiza czynników sukcesu jest punktem wyjścia do projektowania celów pośrednich. 

eLearning | Lekcja 3.0-2 Jak zaprojektować czynniki sukcesu

 

GO Model Canvas czynniki sukcesu 1