plen

GO Model Canvas

Ułatwia i przyspiesza projektowanie celów

Cele pośrednie

Cele pośrednie odzwierciedlają intencje rozwoju, doskonalenie, poprawę i są formułowane na podstawie analizy czynników sukcesu. Realizacja celów pośrednich prowadzi do celu głównego. Do formułowania celów pośrednich wykorzystuje się czasowniki określające zmianę - poprawę, takie jak: wzmocnić, udoskonalić, rozwinąć, zoptymalizować itp. Cel pośredni sformułowany na podstawie czynnika sukcesu "zdrowie", może brzmieć poprawić zdrowie, wzmocnić zdrowie.

eLearning | Lekcja 4.0 Jak zaprojektować cele pośrednie

 

GO Model Canvas cele pośrednie 1