plen

GO Model Canvas

Ułatwia i przyspiesza projektowanie celów

Mierniki

Mierniki są dopasowane do celów pośrednich. Ich określenie wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie "po czym poznasz, że robisz postępy w realizacji celów?". W przypadku celu pośredniego "poprawić zdrowie" może to być np. liczba dni w roku spędzonych na zwolnieniu lekarskim.

eLearning | Lekcja 5.0 Jak zaprojektować mierniki

 

GO Model Canvas kpi 1