GO Model Canvas Logo New

KPI

Key Performance Indicators

KPI | Innowacyjność

Key Performance Indicators


 • Liczba nowych pomysłów
 • Liczba zrealizowanych pomysłów
 • Liczba opracowanych pomysłów
 • % pomysłów spoza organizacji
 • Stosunek liczby koncepcji do powstałych z nich rozwiązań
 • Współczynnik konwersji pomysłu badawczego

 

Key Performance Indicators


 • % projektów rozwojowych z udziałem klientów
 • % projektów badawczo-rozwojowych z udziałem uniwersytetów / instytutów badawczych
 • % projektów badawczo-rozwojowych obejmujących badania porównawcze z konkurującymi firmami
 • % zasobów przeznaczonych na radykalne innowacje
 • Czas na wprowadzenie zmian do istniejących produktów / usług
 • % czasu wyższego kierownictwa zainwestowanego w innowacje rozwojowe

 

Key Performance Indicators


 • Czas wprowadzania na rynek nowych produktów / usług
 • Średni czas od pomysłu do pierwszego zgłoszenia patentowego
 • % sprzedaży powiązanej z wprowadzeniem produktu / usługi
 • Liczba uruchomionych nowych ofert handlowych
 • Współczynnik pochłaniania nowych produktów
 • % sprzedaży w wyniku uruchomionego produktu / usług

 

Key Performance Indicators


 • % sprzedaży z produktów uruchomionych w poprzednim roku
 • Procent kosztów badań i rozwoju dla nowych produktów
 • Wydatki na badania i rozwój jako% przychodów
 • Średnie koszty rozwoju na nowy produkt

 

Key Performance Indicators


 • Wydajność B + R oparta na marży brutto
 • Średni czas do osiągnięcia zysku w przypadku zmian w istniejących produktach / usługach
 • Średni czas do osiągnięcia zysku dla nowego produktu / usługi
 • % Zmiany w przychodach z nowych produktów do przychodów ogółem

 

Key Performance Indicators


 • % nowych produktów / usług uruchomionych na czas
 • Średnia liczba prototypów na nowy produkt
 • Wskaźnik innowacyjności produktu
 • Średnia prędkość prototypowania
 • % pomysłów, finansowanych rozwojowo
 • % pomysłów, które zostały zaniechane
 • Zadowolenie klienta z nowych produktów / usług
 • % nowych klientów z nowych produktów / usług