GO Model Canvas Logo New

KPI

Key Performance Indicators

KPI | Rozwiązywanie problemów

Key Performance Indicators


 • Liczba powtarzających się problemów, które mają wpływ na biznes
 • Liczba zakłóceń w działalności spowodowanych problemami operacyjnymi
 • % zarejestrowanych i śledzonych problemów
 • %t problemów, które powtarzają się (w okresie), uszeregowane według wagi
 • % problemów rozwiązanych w wymaganym okresie czasu
 • Średni czas między rejestrowaniem problemu a identyfikacją przyczyny źródłowej
 • % problemów, dla których zakończono analizę pierwotnej przyczyny
 • Częstotliwość raportów lub aktualizacji trwającego problemu, w oparciu o wagę problemu
 • Całkowita liczba problemów zarejestrowanych w danym okresie 

 

Key Performance Indicators


 • Liczba otwartych, nowych i zamkniętych problemów, uszeregowanych według wagi
 • Średnie i standardowe odchylenie opóźnienia między identyfikacją problemu a rozwiązaniem
 • Średnie i standardowe odchylenie opóźnienia między rozwiązaniem problemu a zamknięciem
 • % poważnych recenzji problemów został pomyślnie przeprowadzony
 • Liczba znanych błędów dodanych do znanej bazy błędów
 • Odsetek poważnych recenzji problemów, które zostały zakończone pomyślnie i na czas
 • Liczba i procent problemów, które przekraczają docelowe czasy rozwiązywania problemów
 • Zaległości w istniejących problemach i trend wzrostu zaległości (to znaczy statyczny, redukujący lub rosnący)
 • Liczba głównych problemów, w tym otwarte, zamknięte i zaległe

 

Key Performance Indicators


 • Średni koszt obsługi problemu