GO Model Canvas Logo New

KPI

Key Performance Indicators

KPI | Serwis i usługi

Key Performance Indicators


 • Liczba skarg/zgłoszeń w okresie
 • Liczba skarg ze względu na jakość usług serwisowych
 • % redukcji skarg rynkowych
 • % incydentów zgłoszonych więcej niż raz przez klienta
 • % nieaktywnych klientów (nie korzystających z produktu, usługi)
 • Średni czas odpowiedzi na skargę/zgłoszenie
 • Liczba skarg po x tygodniach pracy
 • Średnia liczba kontaktów z klientem w okresie
 • Średnia liczba dni otwarcia zgłoszeń serwisowych
 • % zaniedbanych zgłoszeń serwisowych
 • % nieprawidłowo przypisanych zgłoszeń serwisowych
 • % eskalowanych zgłoszeń serwisowych
 • Średni czas zamknięcia wniosków o serwis
 • Czas trwania zamknięcia wniosków o serwis
 • % ponownie otwartych zgłoszeń serwisowych
 • Średni czas serwisu na jednostkę
 • Całkowity czas serwisu
 • Całkowity czas serwisu prewencyjnego
 • Czas dostawy części zamiennych
 • % godzin prac serwisowych w całkowitym czasie pracy
 • Średni czas naprawy (MTTR) (Mean Time to Repair)
 • % zadań związanych z serwisem zakończonych zgodnie z terminem
 • % zaległości w pracach serwisowych
 • % przeróbek serwisowych
 • Procent nieplanowanych prac serwisowych
 • % planowanych zgłoszeń serwisowych opóźnionych przez oczekiwanie na materiały (inne czynniki)
 • % zaległych wniosków o przeprowadzenie serwisu
 • Liczba serwisów wymagających ponadstandardowego czasu obsługi (np. dłużej niż 1 tydzień)

 

Key Performance Indicators


 • Czas prac serwisowych jako % całkowitego zaplanowanego czasu
 • Stosunek działań kluczowych (tworzących wartość) do wspierających
 • Liczba otwartych, nowych i zamkniętych problemów, uszeregowanych według wagi
 • Średnie i standardowe odchylenie opóźnienia między rozwiązaniem problemu a zamknięciem
 • % poważnych recenzji problemów pomyślnie przeprowadzonych
 • Liczba znanych problemów dodanych do istniejącej bazy problemów
 • Odsetek recenzji poważnych problemów, które zostały zakończone pomyślnie i na czas
 • Liczba i procent problemów, które przekraczają docelowe czasy rozwiązywania problemów
 • Zaległości w istniejących problemach i trend wzrostu zaległości
 • Liczba głównych problemów, w tym otwarte, zamknięte i zaległe
 • % zgłoszeń serwisowych z wypełnionymi wszystkimi polami danych
 • % wizyt serwisowych zakończonych pozytywnym protokołem odbioru
 • Szybkość kolejkowania zgłoszeń serwisowych
 • Średnia liczba kontroli jakości vs. cel
 • % defektów / naruszeń / odchyleń w kontroli procesu
 • % zgłoszeń pochodzących z roszczenia klienta
 • % skontrolowanych zmian w porównaniu z wdrożonymi
 • % raportów odchyleń zatwierdzonych do wygenerowanych
 • % planów weryfikacji ukończonych w uzgodnionym czasie
 • % wad / naruszeń / odchyleń znalezionych w kontroli materiałów/urządzeń/procesów
 • Skuteczność audytów wewnętrznych (Ilość niezgodności)
 • Skuteczność kontroli procesów (koszt, czas)

 

Key Performance Indicators


 • Całkowite koszty serwisu
 • % kosztów serwisu prewencyjnego
 • % kosztów serwisu naprawczego
 • Koszt serwisu na jednostkę
 • Koszty weryfikacji jakości serwisu