Samples Examples logo 3

Samples & Examples

MODELE CELÓW | CZYNNIKI SUKCESU | KPI | OKR

 


 

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA HR

 


 

GO Model Canvas | CORPORATE LEVEL

Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title

Corporate Level

Czynniki Sukcesu | KPI

 • Sprzedaż do nowych klientów

  • Wartość sprzedaży do nowych klientów

  Opcje KPI/KRI:

  • Wolumen sprzedaży do nowych klientów
  • Udział % nowych klientów
  • Liczba nowych klientów
 • Rozwój kluczowego personelu

  •  KPI | Wskaźnik satysfakcji kluczowego personelu

   Opcje KPI:

  • ---

 • 1

GO Model Canvas

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA HR
Team Level

Item Title
SF
CEL
KPI
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title

Team Level

Czynniki Sukcesu | KPI | Team Level

 • Rekrutacja pracowników

  •  KPI | % procesów rekrutacyjnych zrealizowanych zgodnie z planem

   Opcje KPI:

  • ---

 • Employer Branding

  •  KPI | % pracowników objętych programami rozwojowymi

   Opcje KPI:

  • ---

 • Kompetencje personelu

  •  KPI | % kluczowego personelu objętego programem szkoleń

   Opcje KPI:

  • ---

 • 1

GO Model Canvas

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA HR
Individual Level

Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA HR
Individual Level

Wariant OKRs (Objectives & Key Results)

Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title
Item Title

Individual Level

Czynniki Sukcesu | KPI | Individual Level

 • Szkolenia i rozwój personelu

  •  KPI | % kluczowego personelu z określoną ścieżką rozwoju

   Opcje KPI:

  • ---

 • Indywidualny mentoring

  •  KPI | % osób przygotowanych do programu mentoringowego

   Opcje KPI:

  • ---

 • Motywacja rozwojowa pracowników

  •  KPI | #% osób zaangażowanych w programy rozwojowe

   Opcje KPI:

  • ---

 • 1

MODEL KASKADOWANIA CELÓW

ŚCIEŻKA STRATEGICZNA HR


 

Kaskadowanie celów HR