plen
  • HOME
  • PANEL ON-LINE
  • ZASOBY ON-LINE
  • Ekstremalne projektowanie strategii

Dla kogo

CO, PO CO I JAK

Ekstremalne projektowanie strategii, to koncepcja która otwiera nowe możliwości w obszarze planowania i wdrażania strategii biznesu. Wyzwala od klasycznego planowania i związanych z nim barier. Bazuje na naturalnych ludzkich cechach związanych z myśleniem i działaniem. Materiały w wersji on-line ora eBook, to „narzędziowy” podręcznik dla osób zajmujących się rozwojem i projektowaniem biznesu, a w szczególności:

Czytaj dalej

Inspiracja

FREE

WPROWADZENIE

Tomasz Krzemiński GO Model Canvas

 

- Dzień dobry -

 

Moją inspiracją do napisania tego podręcznika była Kostka Rubika. Wiem, wiem, to już raczej archaiczna łamigłówka. Ale mam nadzieję, że ją znasz i przynajmniej raz miałeś/-łaś okazję podjąć próbę jej ułożenia. Oczywiście, to nie jedyna inspiracja. Ponieważ podręcznik jest umieszczony w kontekście zarządzania - a mówiąc ściśle projektowania biznesu - kolejną były potrzeby firm i menedżerów związane z wyznaczaniem celów oraz budowaniem strategii.

Czytaj dalej

Ekstremalne projektowanie strategii

FREE

FUNDAMENTY KONCEPCJI

Ekstremalne projektowanie strategii wymaga ekstremalnej zmiany sposobu myślenia o zasadach przygotowania i wdrażania strategii. Dlatego, aby lepiej  zrozumieć zalety metody warto przyjrzeć się zarówno klasycznemu podejściu do planowania strategii, jak również koncepcji projektowania biznesu i zwinnego zarządzania. W klasycznym podejściu do planowania strategii wizja i cele strategiczne są punktem wyjścia. Na ich podstawie tworzy się inicjatywy i angażuje ludzi w wyznaczanie własnych celów. To  podejście oparte o tzw. spojrzenie z góry. W ekstremalnym projektowaniu strategii koncepcja strategiczna jest składana z mniejszych elementów. Powstaje na dole organizacji. Dlatego ekstremalne projektowanie strategii wymaga odejścia od myślenia dedukcyjnego (od ogółu) i przejścia do myślenia indukcyjnego (od szczegółu).

Czytaj dalej

Czynniki sukcesu

FREE

JAK ZASTOSOWAĆ PODEJŚCIE

Zastosowanie ekstremalnego projektowania strategii wymaga spełnienia kilku istotnych warunków. Metoda wymaga odpowiedniego nastawienia w którym kluczowe są dwie cechy: cierpliwość i wytrzymałość. W procesie projektowania strategii na rezultaty trzeba poczekać. W takiej sytuacji wiele osób może stwierdzić, że nie idziemy do przodu ponieważ samo podejście jest złe i nie przynosi efektów. Metoda opiera się na działaniu, eksperymentowaniu - wymaga konsekwencji i wytrzymałości. Strategia wyłoni się na fundamentach faktów wynikających z działania, a nie przypuszczeń. Zastosowaniu metody towarzyszą zupełnie inne odczucia. To coś zupełnie innego niż poczucie bezpieczeństwa
i kontroli nad rzeczywistością wynikające z przygotowania bardzo szczegółowego planu.

Czytaj dalej

Myślenie strategiczne

FREE

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Jakość ekstremalnego projektowania strategii w dużym stopniu zależy od jednej szczególnej kompetencji - myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne to proces wielowymiarowy. Dotyczy zarówno teraźniejszości, przeszłości oraz przyszłości. Myślenie strategiczne w ekstremalnym projektowaniu strategii jest kompleksowe i nie nacechowane liniowością. Wymaga wyobraźni i odwagi przekształconej w działania. Myślenie strategiczne wymaga spojrzenia w przyszłość. Zbudowania pozytywnej historii oraz koncepcji rozwoju. Lecz każda koncepcja rozwoju jest zakorzeniona w przeszłości. To przeszłość pokazuje co jest możliwe i prawdopodobne. Lecz trzeba pamiętać, że nawet najlepsze zrozumienie przeszłości nie pokaże, co wydarzy się w przyszłości.

Czytaj dalej