Menu

Home

Dla kogo
Inspiracja
Ekstremalne projektowanie
Czynniki sukcesu
Myślenie strategiczne


Dostępne w subskrypcji

Cele poza horyzontem
Metoda i narzędzia
1.Odkrywanie możliwości
2.Rozwój potencjału
3.Pierwsze doświadczenia
4.Sprint Strategiczny I
5.Sprint Strategiczny II
6.Sprint Strategiczny III
7.Model Strategii

plen

GO Model Canvas Extreme Designing Strategy

EKSTREMALNE PROJEKTOWANIE STRATEGII

METODA | NARZĘDZA | INSTRUKCJE

eBook czytaj on-line

  • ON-LINE
  • EDUKACJA ON-LINE
  • Ekstremalne projektowanie strategii

Dla kogo

CO, PO CO I JAK

Ekstremalne projektowanie strategii, to koncepcja która otwiera nowe możliwości w obszarze planowania i wdrażania strategii biznesu. Wyzwala od klasycznego planowania i związanych z nim barier. Bazuje na naturalnych ludzkich cechach związanych z myśleniem i działaniem. Materiały w wersji on-line oraz eBook, to „narzędziowy” podręcznik dla osób zajmujących się rozwojem i projektowaniem biznesu, a w szczególności:

Czytaj dalej

Inspiracja

WPROWADZENIE

W pewnym sensie inspiracją do napisania tego podręcznika była Kostka Rubika. Wiem, wiem, to już raczej archaiczna łamigłówka. Ale mam nadzieję, że ją znasz i przynajmniej raz miałeś/-łaś okazję podjąć próbę jej ułożenia. Oczywiście, to nie jedyna inspiracja. Ponieważ podręcznik jest umieszczony w kontekście zarządzania - a mówiąc ściśle projektowania biznesu - kolejną były potrzeby firm i menedżerów związane z wyznaczaniem celów oraz budowaniem strategii.

Czytaj dalej

Ekstremalne projektowanie strategii

O KONCEPCJI

Ekstremalne projektowanie strategii wymaga ekstremalnej zmiany sposobu myślenia o zasadach przygotowania i wdrażania strategii. Dlatego, aby lepiej  zrozumieć zalety metody warto przyjrzeć się zarówno klasycznemu podejściu do planowania strategii, jak również koncepcji projektowania biznesu i zwinnego zarządzania. W klasycznym podejściu do planowania strategii wizja i cele strategiczne są punktem wyjścia. Na ich podstawie tworzy się inicjatywy i angażuje ludzi w wyznaczanie własnych celów. To  podejście oparte o tzw. spojrzenie z góry. W ekstremalnym projektowaniu strategii koncepcja strategiczna jest składana z mniejszych elementów. Powstaje na dole organizacji. Dlatego ekstremalne projektowanie strategii wymaga odejścia od myślenia dedukcyjnego (od ogółu) i przejścia do myślenia indukcyjnego (od szczegółu).

Agile vs Extreme

Czytaj dalej

Czynniki sukcesu

JAK ZASTOSOWAĆ PODEJŚCIE

Zastosowanie ekstremalnego projektowania strategii wymaga spełnienia kilku istotnych warunków. Metoda wymaga odpowiedniego nastawienia w którym kluczowe są dwie cechy: cierpliwość i wytrzymałość. W procesie projektowania strategii na rezultaty trzeba poczekać. W takiej sytuacji wiele osób może stwierdzić, że nie idziemy do przodu ponieważ samo podejście jest złe i nie przynosi efektów. Metoda opiera się na działaniu, eksperymentowaniu - wymaga konsekwencji i wytrzymałości. Strategia wyłoni się na fundamentach faktów wynikających z działania, a nie przypuszczeń. Zastosowaniu metody towarzyszą zupełnie inne odczucia. To coś zupełnie innego niż poczucie bezpieczeństwa
i kontroli nad rzeczywistością wynikające z przygotowania bardzo szczegółowego planu.

Czytaj dalej

Myślenie strategiczne

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Jakość ekstremalnego projektowania strategii w dużym stopniu zależy od jednej szczególnej kompetencji - myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne to proces wielowymiarowy. Dotyczy zarówno teraźniejszości, przeszłości oraz przyszłości. Myślenie strategiczne w ekstremalnym projektowaniu strategii jest kompleksowe i nie nacechowane liniowością. Wymaga wyobraźni i odwagi przekształconej w działania. Myślenie strategiczne wymaga spojrzenia w przyszłość. Zbudowania pozytywnej historii oraz koncepcji rozwoju. Lecz każda koncepcja rozwoju jest zakorzeniona w przeszłości. To przeszłość pokazuje co jest możliwe i prawdopodobne. Lecz trzeba pamiętać, że nawet najlepsze zrozumienie przeszłości nie pokaże, co wydarzy się w przyszłości.

Czytaj dalej

Cele poza horyzontem

Trudność planowania i realizacji strategii opartej na wizji wiąże się z tym, że cele i konsekwencje ich realizacji nie są widoczne jak na dłoni. Używając metafory można powiedzieć, że leżą poza horyzontem. Czyli poza tym, co zrozumiałe i możliwe do przewidzenia. Podejmując działania w kierunku takich celów jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować jedynie kilka kroków do przodu. Istnieje przecież wiele czynników niezależnych od nas, a decydujących  o tym czy określony cel zostanie osiągnięty. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku konkretnych działań i projektów. Jeśli masz przed sobą taki projekt przynajmniej w przybliżeniu jesteś sobie w stanie wyobrazić czego dotyczy i jak się zakończy. Co będzie tzw. produktem projektu. 

Cele poza horyzontem

DOSTĘPNE W SUBSKRYPCJI

Czytaj dalej

Metoda i narzędzia

Ekstremalne projektowanie strategii jest metodą, która zawiera zestaw narzędzi do projektowania połączonych w kilkuetapowy proces. Narzędzia to szablony (Canvas), ułatwiające zarówno zbieranie pomysłów na projekty, jak również ułatwiające zarządzanie już rozpoczętymi projektami. Metoda i jej narzędzia są przeznaczone do pracy zespołowej, ale równie dobrze sprawdzą się podczas indywidualnie podejmowanych działań. W przypadku pracy zespołowej główna zaleta metody wynika z transparentności procesu projektowania oraz możliwości jego wizualizacji. To cechy podejścia opartego o technikę „Design Thinking”. To wpływa na motywację i lepsze zrozumienie tego co się dzieje. Osoby zaangażowane w proces mogą dzielić się wiedzą i pomysłami, a co najważniejsze wzajemnie wspierać w rozwoju.

 

Fazy ekstremalnegoprojektowania strategii

 

DOSTĘPNE W SUBSKRYPCJI

Czytaj dalej