GO Model System 1

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE NOWEJ GENERACJI

UKIERUNKOWANIE NA REZULTATY

Rozwój firmy

Właściwe cele

 


Przygotowany plan operacyjny na 90 dni
Cele indywidualne i zespołowe
Określone mierniki postępów (KPI)


 

cele

Standard zarządzania

 


Określone zasady współpracy
Uzgodniony cykl monitorowania celów
Wypracowane zasady oceny postępów


 

zarządzanie

 

Realizacja i rezultaty

 


Wdrożony system zarządzania
Działanie w kierunku realizacji celów
Pomiar i ocena rezultatów


 

Rezultaty

 

Cele strategiczne firmy

Skuteczne zarządzanie

Określ właściwe cele
i rozpocznij ich realizację 

 


Realizacja programu sprzyja poprawie efektywnosci  i ułatwia uzyskanie porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać pożądane rezultaty.


 

Podejście  jest proste, a jego zastosowanie przynosi wymierne efekty...

 

Jasne cele i skuteczna realizacja

90 dniowy cykl rozwoju i wdrażania systemu zarządzania przez cele

Kaskadowanie celów i KPI


- 2 -

TYDZIEŃ


 100% osób i zespołów posiada własne cele i wskaźniki KPI


- 4 -

TYDZIEŃ


100% liderów przygotowanych do monitorowania celów


- 8 -

TYDZIEŃ


100% celów jest ocenionych
i zweryfikowanych


- 12 -

TYDZIEŃ


 100% celów jest zaplanowane dla kolejnego cyklu

GO Model System 1

 

WPROWADŹ FIRMĘ NA WYŻSZY POZIOM ROZWOJU

Pobierz program .pdf