Szkolenia

GO Model Canvas Designer

GO Model Canvas designer bw

Projektowanie celów rozwojowych

Szkolenie dla osób, które zajmują się planowaniem lub wspierają procesy planowania, przygotowują strategie, wspierają zespoły lub osoby indywidualne w realizacji celów. Projektowanie celów, to ważna kompetencja osób profesjonalnie zajmujących się planowaniem rozwoju. Dotyczy osób planujących cele biznesowe, jak również tych którzy planują i pomagają planować rozwój innym.

 

Zobacz program

 

 


Projektowanie strategii HR HR Strategy DesignerProjektowanie strategii HR

Szkolenie dla menedżerów i specjalistów poszukujących inspiracji, narzędzi, modeli i metod do budowania i realizacji nowoczesnej strategii HR. Współczesny HR stał się innowacyjnym projektantem odpowiedzialnym za upraszczanie i doskonalenie działań zespołów i ich pracowników. Specjaliści HR wykorzystują kompetencje Designerów. Projektują cele i inicjatywy w sposób umożliwiający stworzenie warunków do rozwoju kompetencji, zarządzania talentami i motywowania.

 

Zobacz program

 


Projektowanie strategii sprzedaży

Projektowanie strategii sprzedaży

Szkolenie adresowane do tych firm i menedżerów, którzy chcą wprowadzić umiejętnośći myślenia i planowania strategicznego na poziomie zespołów sprzedażowych.Sprzedaż jest jednym z kluczowych aktywności każdej firmy. Działania sił sprzedaży pochłaniają bardzo dużo energii i zasobów niezbędnych do uzyskania pożądanych wyników. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów zależy od umiejętności planowania i koncentrowania działań sprzedażowych na tym, co przyniesie najlepsze rezultaty.

 

Zobacz program

 


Portfolio eLearning

Projektowanie celów rozwojowych |eLearning

Kurs e-learningowy uczy projektowania celów rozwojowych.Jego rezultatem może być indywidualny model celów, cele zespołowe, lub strategia firmy. Kurs możesz rozpocząć od subskrypcji Base, Master lub Expert. Każda z nich wprowadza na kolejne poziomy projektowania i oferuje coraz więcej możliwości. Kurs zawiera moduły wiedzy, przykłady, filmy, instrukcje i narzędzia.

 

Zobacz program


 


Strategy DS 

Zespołowe projektowanie strategii | In-Company

Warsztaty dla firm i zespołów. Dopasowane do wewnętrznych potrzeb organizacji. Wzbogacone o moduły doradcze. Ukierunkowane na zaprojektowanie i wdrożenie strategii. Wspierają projektowanie biznesu na poziomie celów, czynników sukcesu, wskaźników KPI oraz inicjatyw strategicznych. Pomagają rozwijać umiejętności myślenia strategicznego na szczeblu operacyjnym. Wprowadzają narzędzia ułatwiające planowanie i realizację celów rozwojowych. Integrują działania HR ze strategią organizacji. Przeznaczone dla liderów i ich zespołów.

 

Zobacz program