Zespołowe projektowanie strategii

warsztaty strategiczne

Realizacja

  • Warsztaty 2 dni  - Cele dla firmy (strategia)
  • Warsztaty 1 dzień  - Cele zespołowe
  • Warsztaty 1 dzień  - Cele indywidualne

Zakres wsparcia

  • Obszar całej organizacji lub jednostki biznesowej
  • Obszar pracy zespołowej - dział, pion, sekcja
  • Obszar pracy indywidualnej

Rekomendacje

  • Szybkie opracowanie planów rozwoju
  • Określenie celów indywidualnych i zespołowych
  • Dopasowanie KPI i inicjatyw

ŚCIEŻKA WSPARCIA

 

Wyznaczenie celów głównych i pośrednich

Dobór wskaźników KPI

Zaplanowanie inicjatyw strategicznych

 

 


 

 

Design Sprint 

 

REZULTATY

 

Spójna koncepcja rozwoju zapisana w Briefie Strategicznym

Jasne i mierzalne cele

 


Follow-Up 

Rozwój współpracy w realizacji celów

Przygotowanie do komunikowania i wdrożenia strategii

 


 

Team Spirit Sprint

 


 

Zapytaj o wsparcie

 

WARSZTATY STRATEGICZNE

 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE | TRANSFER WIEDZY | ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ

 

ZESPOŁOWE PROJEKTOWANIE STRATEGII

 

Zapytaj o wsparcie

 

 


Lufthansa Systems |Sonion Polska | Kimball Electronics | Brand Distribution Group | Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe Logtrans | Asseco Data Systems | Innobaltica | PARP | BWI Poland Technologies |Redcoon Polska | Polkomtel| STiKZ Matrik | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Urząd Dozoru Technicznego | WCBKT |Tophostess |HEBAN | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | NAVO | DRE | PKO | LSI Software |BPH | PZU |Trigonum | IPOtech | Pracodawcy Pomorza |Studio Davinci Agencja Reklamowa | WIMED | HRM Partners |Brian Tracy International