plen

 

GO Model Canvas Logo New

SZKOLENIE

Brief Strategiczny

Jednodniowe warsztaty na których przygotujesz Brief Strategiczny.
W jasny sposób przedstawisz pomysły i zaprojektujesz cele.
Przygotujesz się do zwinnego zarządzania ich realizacją.

  

 

Charakterystyka


 • Brief Strategiczny, to zapisany w określonej formie plan. To łatwa do interpretacji wizualizacja celów oraz istniejących pomiędzy nimi powiązań. Jest dobrze przemyślanym podsumowaniem niezbędnym do rozwiązania problemów, zrealizowania strategii oraz projektów. Jego główną cechą jest prostota i przejrzystość. Zapisane w Briefie cele mają czytelną formę. Można je łatwo łączyć w szersze koncepcje działania i przenosić na pracę osób indywidualnych lub całego zespołu. 
 • Przygotowanie wartościowego Briefu wymaga odpowiedniego podejścia oraz zaangażowania intelektualnego. Forma Briefu jest równie ważna jak jego treść. Sposób przedstawienia informacji zwiększa prawdopodobieństwo ich właściwego zrozumienia. Wizualna forma Briefu motywuje do zagłębienia się w zawartą w nim koncepcję i buduje jasne podstawy do współpracy.
 • Brief Strategiczny jest nowoczesnym narzędziem pracy lidera i zespołu. Służy zarówno przygotowaniu koncepcji, jak również zarządzaniu jej realizacją. To rodzaj wspólnie wypracowanego porozumienia  pomiędzy osobami zaangażowanymi we współpracę. Dobrze przygotowany może oznaczać lepsze wyniki biznesowe i większą skuteczność. Zapewnia elastyczność i szybkość w podejściu do planowania i modyfikowania zapisanej w nim koncepcji. Ułatwia wdrożenie koncepcji zarządzania przez cele.

 

Dla kogo


Szkolenie adresowane do osób, które zajmują się planowaniem lub wspierają procesy planowania. Kierują i wyznaczają cele dla siebie i swoich zespołów. Poszukują narzedzi które ułatwią im współpracę z zespołem i realizację celów. Zapraszamy:

 • Menedżerów i ich zespoły
 • Przedsiębiorców
 • Liderów

 

Korzyści


 • Poznasz skuteczne narzędzie kierowania pracą indywidualną i zespołową.
 • Poznasz przykłady i techniki projektowania Briefu Strategicznego.
 • Dowiesz się jak wykorzystać Brief w budowaniu własnego stylu kierowania.
 • Nauczysz się nowatorskiego podejścia do prezentowania pomysłów.
 • Dowiesz się jak rozwijać współpracę w oparciu o Brief Strategiczny.
 • Poznasz sposoby poprawy komunikacji w budowaniu i wdrażaniu koncepcji rozwoju.
 • Zaprojektujesz własny Brief Strategiczny.

 

Program szkolenia

 

1. Brief strategiczny


 • Co to jest i dlaczego warto z niego korzystać.
 • Cechy i korzyści z przygotowania Briefu.
 • Jak zaangażować zespół we wspólne projektowanie Briefu.
 • Techniki projektowania Briefu - jak zadbać o konkrety.

 

2. Kierowanie za pomoca Briefu strategicznego


 • Jak Brief wspiera lidera - case
 • Trzy wymiary skutecznego przywództwa
 • Budowanie warunków do współpracy w oparciu o Brief
 • Brief jako wsparcie w zarządzaniu zmianą.

 

3. Projektowanie Briefu krok po kroku


[warsztaty]

 • Techniki projektowania celów: podejście indywidualne i zespołowe. 
 • Rezultaty projektowania: model celów i architektura celów. 
 • Jak zachować przejrzystą i zwięzłą strukturę Briefu - przykłady.
 • Co to jest model celów i jak go wykorzytać w projektowaniu Briefu.
 • Wsparcie w projektowaniu Briefu - GO Model Canvas.

[warsztaty]

 • Analiza sytuacji - pomysły, problemy, szanse.
 • Cel celowi nierówny - wybór i uzgadnianie celów.
 • Wybór czynników sukcesu.
 • Projektowanie celów - jak uzgadniać cele.
 • Jak mierzyć cele - dobór wskaźników KPI.

 

6. Inicjatywy i projekty


[warsztaty]

 • Jak uzgadniać i wybierać inicjatywy, projekty i zadania.
 • Jak dopasować inicjatywy do celów.
 • Najważniejsze rodzaje wsparcia - informacje, inicjatywy, interwencje.
 • Architektura celów - czyli obraz tego, kto z kim i jak współpracuje.

 

7. Zespołowy kontekst pracy z Briefem 


 • Jak posługiwać się Briefem w udzielaniu informacji zwrotnej.
 • Jak modyfikować i aktualizować Brief.
 • Jak integrować cele we współpracy.
 • W jaki sposób wykorzytać Brief w planowaniu rozwoju osobistego.