plen

Projektowanie strategii HR


WARSZTATY Z DORADZTWEM plus eLearning


Charakterystyka

Warsztaty na których zaprojektujesz strategię i cele rozwojowe dla HR

 

Skuteczność współczesnych firm w dużej mierze zależy od tego jak radzą sobie z organizacją pracy zespołów i menedżerów i jak dobrze skoncentrują ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz wartościach jakie tworzy firma. Istotne w utrzymaniu przewagi strategicznej stały się: umiejętność szybkiej alokacji zasobów, zdolność do poziomego integrowania celów, łączenie koncepcji i doświadczeń we wspólne cele i inicjatywy.

Współczesny HR jest innowacyjnym projektantem odpowiedzialnym za upraszczanie i doskonalenie działań zespołów i ich pracowników. Specjaliści HR wykorzystują kompetencje Designerów. Projektują cele i inicjatywy w sposób umożliwiający stworzenie warunków do rozwoju kompetencji, zarządzania talentami i motywowania.

Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają zwinności pozwalającej  skoncentrować się na tym co najważniejsze. Dzięki temu zespoły pracują wydajniej ograniczając straty energii. Wzmacniają morale i ducha walki niezbędnego w rozwoju.

 

Dla kogo

To szkolenie dla osób odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie misji HR oraz integrowanie celów HR z potrzebami organizacji. Jest przeznaczone dla liderów i zespołów z obszarów HR-owych:

 • HR Managerów
 • Specjalistów HR
 • HR Business Partnerów
 • Doradców HR

 

Dlaczego warto

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • Poznają szanse i możliwości rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego HR.
 • Odkryją jak przygotować HR do bycia innowacyjnym Designerem.
 • Dowiedzą się jak integrować działania HR z modelem biznesowym.
 • Dowiedzą się jak łączyć działania HR z innymi obszarami funkcjonalnymi
 • Przygotują się do rozwoju współpracy na bazie modeli celów.
 • Poznają strukturę i zasady przygotowania Briefu strategicznego (BS).
 • Otrzymają ukierunkowanie i inspirację do uruchamiania inicjatyw Plug & Play
 • Poznają podejście oparte o „zwinne” zarządzanie w realizacji strategii HR.

 


Program

Dzień 1

1. Przygotowanie do projektowania celów rozwojowych

 • Kompetencje Designera - projektowanie celów
 • Cel celowi nierówny – rodzaje celów
 • Jak projektować cele w kontekście HR
 • Skąd pochodzą cele HR – źródła celów
 • Oczekiwania i potrzeby „klientów HR
 • Jak planować i realizować cele w zmiennym otoczeniu

 

2. Poznaj GO Model Canvas

 • Co to jest GO Model celów i jak zastosować metodę
 • Zasady projektowania celów w duchu Design Thinking 
 • Struktura i główne elementy GO Model Canvas 
 • Rezultaty projektowania: model celów i architektura celów 
 • Techniki projektowania celów

 

3. Projektowanie celów rozwojowych

 • Zasady projektowania celów głównych 
 • Wybór czynników sukcesu 
 • Projektowanie celów pośrednich 
 • Projektowanie wskaźników KPI 
 • Projektowanie inicjatyw rozwojowych

 

 4. Ukierunkowanie strategiczne

 • Wyzwania strategiczne – czym jest strategia HR
 • Zasady przygotowanie Briefu strategicznego
 • Analiza sytuacji w obszarze – szanse i wyzwania strategiczne
 • Określenie potencjału do rozwoju strategicznego
 • Zharmonizowany wybór celów strategicznych

 

Dzień 2

1. Projektowanie modelu celów strategicznych HR

 • Przygotowanie Banku czynników sukcesu dla celów strategicznych HR
 • Analiza czynników sukcesu – wybór priorytetów
 • Określenie intencji rozwojowych
 • Zaprojektowanie celów pośrednich
 • Przygotowanie bazy wskaźników KPI – właściwy dobór wskaźników

 

2. Indywidualne cele rozwojowe

 • Wybór celów– dopasowanie do celów strategicznych HR
 • Analiza sytuacji – wyzwania, problemy, szanse
 • Czynniki sukcesu – aktywności zadania
 • Poszukiwanie obszarów do rozwoju – priorytety
 • Określenie intencji rozwojowych dla celów pośrednich
 • Przygotowanie bazy wskaźników KPI – jak mierzyć sukces

 

3. Inicjatywy rozwojowe

 • Indywidualne potrzeby rozwojowe i zakres wsparcia
 • Zaprojektowanie inicjatyw rozwojowych: interwencje, inwencje, innowacje (3i)
 • Dopasowanie inicjatyw do celów pośrednich
 • Określenie priorytetów i wybór najlepszych opcji do rozwoju
 • Przygotowanie planu akcji – zadania, terminy, zasoby

 

3. Brief strategczny - realizacja celów

 • Wprowadzenie celów i inicjatyw do indywidualnych Briefów
 • Brief strategiczny jako narzędzie kierowania zespołem
 • Rynek celów – określenie wzajemnego wsparcia w realizacji celów
 • Integrowanie celów we współpracy
 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja pytań

Realizacja

 • Prowadzacy: Tomasz Krzemiński
 • 2 dni szkoleniowe
 • Grupa 6-10 osób
 • 9:00-16:00 / 9:00-16:00

W cenie szkolenia :

 • Udział w zajęciach
 • Materiały szkoleniowe
 • Handouty i prezentacje
 • Dostęp do zasobów on-line
 • Certyfikaty
 • Lunch i poczęstunek
 • ebook - GO Model Canvas
 • Kurs eLearningowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Realizacje | Sonion Polska | Kimball Electronics | Brand Distribution Group | Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe Logtrans | Asseco Data Systems | Innobaltica | PARP | BWI Poland Technologies |Redcoon Polska | Polkomtel| STiKZ Matrik | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Urząd Dozoru Technicznego | WCBKT |Tophostess |HEBAN | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | NAVO | DRE | PKO | LSI Software |BPH | PZU |Trigonum | IPOtech | Pracodawcy Pomorza |Studio Davinci Agencja Reklamowa | WIMED | HRM Partners |Brian Tracy International