plen

 

GO Model Canvas Logo New

WARSZTATY

Projektowanie strategii sprzedaży

Warsztaty na których dowiesz sie jak zaprojektować strategię
i cele dla sił sprzedaży

 

Charakterystyka


Sprzedaż jest jednym z kluczowych aktywności każdej firmy. Działania sił sprzedaży pochłaniają bardzo dużo energii i zasobów niezbędnych do uzyskania wyników. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów zależy od umiejętności planowania i koncentrowania działań sprzedażowych na tym, co przyniesie najlepsze rezultaty.

Coraz większego znaczenia nabiera zdolność do szybkiego i elastycznego tworzenia strategii przy zaangażowaniu zespołów sprzedażowych i ich liderów.Planowanie strategii stało się ważną umiejętnością sił sprzedażowych.

Siły sprzedaży w "zwinnych" organizacjach posługują się narzędziami, podejściem i kompetencjami, które umożliwiają projektowanie biznesu i zapisanie go w jasno sformułowanych celach. Dzięki temu zyskują zdolność do szybkiego i elastycznego kształtowania strategii sprzedażowej. Są przygotowane do działania w trudno przewidywalnym i zmiennym otoczeniu. Warsztaty są ukierunkowane na rozwój kompetencji umożliwiających zastosowanie takiego podejścia.


 

Dlaczego warto


Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • Poznają sposoby projektowania strategii sprzedaży
 • Dowiedzą się jak szybko dopasować strategię do warunków rynkowych
 • Zidentyfikują potrzeby strategiczne w oparciu o model biznesowy
 • Przygotują się do szybkiego reagowania na pojawiające się szanse sprzedażowe
 • Dowiedzą się jak harmonizować cele, aby uzyskać jak najlepsze efekty sprzedażowe
 • Dowiedzą się jak przenieść strategię sprzedaży na działania całego zespołu
 • Nauczą się posługiwać Briefem Strategicznym w zwinnym zarządzaniu sprzedażą
 • Poznają sposoby planowania inicjatyw wspierających realizację celów
 • Wzmocnią swoją szybkość i elastyczność w planowaniu działań sprzedażowych
 • Otrzymają przykłady modeli strategicznych z obszarów sprzedażowych

 

Dla kogo


Szkolenie adresowane do tych firm i menedżerów, którzy chcą rozwijać umiejętność myślenia i planowania strategicznego na poziomie zespołów sprzedażowych. Z uczestnictwa skorzystają zarówno liderzy jak również ich zespoły. Zapraszamy:

 • Dyrektorów sprzedaży
 • Menedżerów sprzedaży
 • Key Account Managerów
 • Area Managerów
 • Przedstawicieli handlowych
 • Sprzedawców
 • Doradców handlowych

 

Program szkolenia


 1. Jak budować strategie sprzedaży

 • Strategia sprzedaży - wprowadzenie.
 • Strategiczne kompetencje sił sprzedaży - ukierunkowanie rozwoju.
 • Kluczowe czynniki sukcesu w projektowaniu strategii sprzedaży.
 • Strategie adaptacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej.

2. Przygotowanie do projektowania strategii sprzedaży


 • Określanie możliwości strategicznych – jak czytać model biznesowy firmy.
 • Skąd się biorą cele strategiczne – źródła i rodzaje celów.
 • Wybór opcji strategicznych – przykłady modeli strategicznych.
 • Jak harmonizować cele i koncentrować się na tym, co najważniejsze.

3. Projektowanie celów i strategii


 • Projektowanie celów i strategii w oparciu o GO Model Canvas .
 • Zasady projektowania celów.
 • Identyfikowanie i wybór czynników sukcesu.
 • Projektowanie sprzedażowych wskaźników KPI.

 4. Brief strategiczny


 • Zasady przygotowani i korzystania z Briefu Strategicznego (BS).
 • Główne elementy BS – strategia, model celów, inicjatywy, zadania.
 • Wykorzystanie Briefu Strategicznego w integrowaniu celów.
 • Warsztat: przygotowanie Briefu Strategicznego.

5. Kierowanie w zespole sprzedażowym


 • Zadania lidera - jak budować pewność siebie w realizacji celów.
 • Uzgadnianie stylu kierowania i określenie poziomu swobody decyzyjnej
 • Wykorzystanie modelu celów jako mapy do motywowania sił sprzedaży.
 • Planowanie wsparcia – indywidualne inicjatywy wspierające.

6. Zarządzanie realizacją strategii


 • Zwinny system zarządzania – zasady monitorowania i rozliczania celów
 • Prototypowe modele strategiczne –projektowanie i modyfikowanie strategii
 • Benchmarking wyników, najlepsze praktyki i poszukiwanie pomysłów
 • Jak wdrożyć zarządzanie strategiczne w zespole sprzedażowym.