plen

Projektowanie strategii sprzedaży


WARSZTATY Z DORADZTWEM plus eLearning


Charakterystyka

Warsztaty na których zaprojektujesz strategię i cele rozwojowe dla sił sprzedaży

 

Sprzedaż jest jednym z kluczowych aktywności każdej firmy. Działania sił sprzedaży pochłaniają bardzo dużo energii i zasobów niezbędnych do uzyskania wyników. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów zależy od umiejętności planowania i koncentrowania działań sprzedażowych na tym, co przyniesie najlepsze rezultaty.

Coraz większego znaczenia nabiera zdolność do szybkiego i elastycznego tworzenia strategii przy zaangażowaniu zespołów sprzedażowych i ich liderów.Planowanie strategii stało się ważną umiejętnością sił sprzedażowych.

Siły sprzedaży w "zwinnych" organizacjach posługują się narzędziami, podejściem i kompetencjami, które umożliwiają projektowanie biznesu i zapisanie go w jasno sformułowanych celach. Dzięki temu zyskują zdolność do szybkiego i elastycznego kształtowania strategii sprzedażowej. Są przygotowane do działania w trudno przewidywalnym i zmiennym otoczeniu. Warsztaty są ukierunkowane na rozwój kompetencji umożliwiających zastosowanie takiego podejścia.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane do tych firm i menedżerów, którzy chcą rozwijać umiejętność myślenia i planowania strategicznego na poziomie zespołów sprzedażowych. Z uczestnictwa skorzystają zarówno liderzy jak również ich zespoły. Zapraszamy:

 • Dyrektorów sprzedaży
 • Menedżerów sprzedaży
 • Key Account Managerów
 • Area Managerów
 • Przedstawicieli handlowych
 • Sprzedawców
 • Doradców handlowych

Dlaczego warto

Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • Poznają sposoby projektowania strategii sprzedaży
 • Dowiedzą się jak szybko dopasować strategię do warunków rynkowych
 • Zidentyfikują potrzeby strategiczne w oparciu o model biznesowy
 • Przygotują się do szybkiego reagowania na pojawiające się szanse sprzedażowe
 • Dowiedzą się jak harmonizować cele, aby uzyskać jak najlepsze efekty sprzedażowe
 • Dowiedzą się jak przenieść strategię sprzedaży na działania całego zespołu
 • Nauczą się posługiwać Briefem Strategicznym w zwinnym zarządzaniu sprzedażą
 • Poznają sposoby planowania inicjatyw wspierających realizację celów
 • Wzmocnią swoją szybkość i elastyczność w planowaniu działań sprzedażowych
 • Otrzymają przykłady modeli strategicznych z obszarów sprzedażowych

Program

Dzień 1

1. Jak budować strategię sprzedaży

 • Strategia sprzedaży - wprowadzenie
 • Strategiczne kompetencje sił sprzedaży - ukierunkowanie rozwoju
 • Kluczowe czynniki sukcesu w projektowaniu strategii sprzedaży
 • Strategie adaptacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej

2. Przygotowanie do projektowania strategii sprzedaży

 • Określanie możliwości strategicznych – jak czytać model biznesowy firmy
 • Skąd się biorą cele strategiczne – źródła i rodzaje celów
 • Wybór opcji strategicznych – przykłady modeli strategicznych
 • Jak harmonizować cele i koncentrować się na tym, co najważniejsze

3. Projektowanie celów i strategii

 • Projektowanie celów i strategii w oparciu o GO Model Canvas
 • Zasady projektowania celów
 • Identyfikowanie i wybór czynników sukcesu
 • Projektowanie sprzedażowych wskaźników KPI

 

Dzień 2

1. Brief strategiczny

 • Zasady przygotowani i korzystania z Briefu Strategicznego (BS)
 • Główne elementy BS – strategia, model celów, inicjatywy, zadania
 • Wykorzystanie Briefu Strategicznego w integrowaniu celów
 • Warsztat: przygotowanie Briefu Strategicznego

2. Kierowanie w zespole sprzedażowym

 • Zadania lidera - jak budować pewność siebie w realizacji celów
 • Uzgadnianie stylu kierowania i określenie poziomu swobody decyzyjnej
 • Wykorzystanie modelu celów jako mapy do motywowania sił sprzedaży
 • Planowanie wsparcia – indywidualne inicjatywy wspierające

3. Zarządzanie realizacją strategii

 • Zwinny system zarządzania – zasady monitorowania i rozliczania celów
 • Prototypowe modele strategiczne –projektowanie i modyfikowanie strategii
 • Benchmarking wyników, najlepsze praktyki i poszukiwanie pomysłów
 • Jak wdrożyć zarządzanie strategiczne w zespole sprzedażowym

Realizacja

 • Prowadzacy Tomasz Krzemiński
 • 2 dni szkoleniowe
 • Grupa 6-10 osób
 • 9:00-16:00 / 9:00-16:00

W cenie szkolenia :

 • Udział w zajęciach
 • Materiały szkoleniowe
 • Handouty i prezentacje
 • Dostęp do zasobów on-line
 • Certyfikaty
 • Lunch i poczęstunek
 • ebook - GO Model Canvas
 • Kurs eLearningowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Realizacje | Sonion Polska | Kimball Electronics | Brand Distribution Group | Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe Logtrans | Asseco Data Systems | Innobaltica | PARP | BWI Poland Technologies |Redcoon Polska | Polkomtel| STiKZ Matrik | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Urząd Dozoru Technicznego | WCBKT |Tophostess |HEBAN | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | NAVO | DRE | PKO | LSI Software |BPH | PZU |Trigonum | IPOtech | Pracodawcy Pomorza |Studio Davinci Agencja Reklamowa | WIMED | HRM Partners |Brian Tracy International