plen

 

GO Model Canvas Logo New

SZKOLENIE

Projektowanie strategii HR

Warsztaty na których dowiesz się jak projektować
strategię i cele rozwojowe dla HR

 

Charakterystyka


Skuteczność współczesnych firm w dużej mierze zależy od tego jak radzą sobie z organizacją pracy zespołów i menedżerów i jak dobrze skoncentrują ich uwagę na strategii, modelu biznesowym oraz wartościach jakie tworzy firma. Istotne w utrzymaniu przewagi strategicznej stały się: umiejętność szybkiej alokacji zasobów, zdolność do poziomego integrowania celów, łączenie koncepcji i doświadczeń we wspólne cele i inicjatywy.

Współczesny HR jest innowacyjnym projektantem odpowiedzialnym za upraszczanie i doskonalenie działań zespołów i ich pracowników. Specjaliści HR wykorzystują kompetencje Designerów. Projektują cele i inicjatywy w sposób umożliwiający stworzenie warunków do rozwoju kompetencji, zarządzania talentami i motywowania.

Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają zwinności pozwalającej  skoncentrować się na tym co najważniejsze. Dzięki temu zespoły pracują wydajniej ograniczając straty energii. Wzmacniają morale i ducha walki niezbędnego w rozwoju.


 

Dlaczego warto


 Osoby uczestniczące w szkoleniu:

 • Poznają szanse i możliwości rozwoju organizacji w kierunku nowoczesnego HR.
 • Odkryją jak przygotować HR do bycia innowacyjnym Designerem.
 • Dowiedzą się jak integrować działania HR z modelem biznesowym.
 • Dowiedzą się jak łączyć działania HR z innymi obszarami funkcjonalnymi
 • Przygotują się do rozwoju współpracy na bazie modeli celów.
 • Poznają strukturę i zasady przygotowania Briefu strategicznego (BS).
 • Otrzymają ukierunkowanie i inspirację do uruchamiania inicjatyw Plug & Play
 • Poznają podejście oparte o „zwinne” zarządzanie w realizacji strategii HR.

 

Dla kogo


To szkolenie dla osób odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie misji HR oraz integrowanie celów HR z potrzebami organizacji. Jest przeznaczone dla liderów i zespołów z obszarów HR-owych:

 • HR Managerów
 • Specjalistów HR
 • HR Business Partnerów
 • Doradców HR

Program szkolenia 

1. Przygotowanie do projektowania celów


 • Kompetencje Designera - projektowanie celów
 • Cel celowi nierówny – rodzaje celów
 • Jak projektować cele w kontekście HR
 • Skąd pochodzą cele HR – źródła celów
 • Oczekiwania i potrzeby „klientów HR
 • Jak planować i realizować cele w zmiennym otoczeniu

2. Poznaj GO Model Canvas


 • Co to jest GO Model celów i jak zastosować metodę
 • Zasady projektowania celów w duchu Design Thinking 
 • Struktura i główne elementy GO Model Canvas 
 • Rezultaty projektowania: model celów i architektura celów 
 • Techniki projektowania celów

3. Projektowanie celów


 

 • Zasady projektowania celów głównych 
 • Wybór czynników sukcesu 
 • Projektowanie celów pośrednich 
 • Projektowanie wskaźników KPI 
 • Projektowanie inicjatyw rozwojowych

 4. Ukierunkowanie strategiczne


 • Wyzwania strategiczne – czym jest strategia HR
 • Zasady przygotowanie Briefu strategicznego
 • Analiza sytuacji w obszarze – szanse i wyzwania strategiczne
 • Określenie potencjału do rozwoju strategicznego
 • Zharmonizowany wybór celów strategicznych

 5. Projektowanie modelu celów strategicznych HR


 • Przygotowanie Banku czynników sukcesu dla celów strategicznych HR
 • Analiza czynników sukcesu – wybór priorytetów
 • Określenie intencji rozwojowych
 • Zaprojektowanie celów pośrednich
 • Przygotowanie bazy wskaźników KPI – właściwy dobór wskaźników

 6. Indywidualne cele rozwojowe


 • Wybór celów– dopasowanie do celów strategicznych HR
 • Analiza sytuacji – wyzwania, problemy, szanse
 • Czynniki sukcesu – aktywności zadania
 • Poszukiwanie obszarów do rozwoju – priorytety
 • Określenie intencji rozwojowych dla celów pośrednich
 • Przygotowanie bazy wskaźników KPI – jak mierzyć sukces

 7. Inicjatywy rozwojowe


 • Indywidualne potrzeby rozwojowe i zakres wsparcia
 • Zaprojektowanie inicjatyw rozwojowych: interwencje, inwencje, innowacje (3i)
 • Dopasowanie inicjatyw do celów pośrednich
 • Określenie priorytetów i wybór najlepszych opcji do rozwoju
 • Przygotowanie planu akcji – zadania, terminy, zasoby

 8. Brief strategiczny - realizacja celów


 • Wprowadzenie celów i inicjatyw do indywidualnych Briefów
 • Brief strategiczny jako narzędzie kierowania zespołem
 • Rynek celów – określenie wzajemnego wsparcia w realizacji celów
 • Integrowanie celów we współpracy
 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja pytań