plen

Tomek KrzemińskiStrategia i projektowanie biznesu | Tomasz Krzemiński - konsultant, trener, designer. Właściciel firmy doradczo szkoleniowej XELLECT. Autor koncepcji GO Model Canvas. Specjalista w zakresie planowania strategii. Pasjonuje się rozwojem metod i systemów zarządzania.Realizuje projekty ukierunkowane na podnoszenie skuteczności organizacyjnej. Zajmuje się modelowaniem biznesu oraz tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych.Posiada praktyczne doświadczenia w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w obszarach strategii organizacyjnych, performance management oraz lean management (Smart Factory).

Czytaj dalej

Mario Raich FOTORozwój innowacji | Prof. Mario Raich PhD - pracował na wysokich stanowiskach kierowniczych w dużych globalnych organizacjach, takich jak: Xerox – Menedżer Jakości odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój światowego procesu „Przywództwo przez jakość” przy udziale Rank Xerox Szwajcaria, Citigroup – Wiceprezes/Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju w Citicorp Private Banking Group Europe, Middle East and Africa, Zurich Financial Services – Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Executive Education na świecie. Prowadzi w Polsce programy dla rozwoju Liderow Innowacji.

Czytaj dalej

P.Sierociński fotoHR Management | Piotr Sierociński - Dyrektor Generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Pracował dla takich Grup Kapitałowych jak Orlen, Lotos, PGE, Apator, Arcelor Mittal, Intercars. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

Czytaj dalej