plen

P.Sierociński fotoHR Management | Piotr Sierociński - Dyrektor Generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Pracował dla takich Grup Kapitałowych jak Orlen, Lotos, PGE, Apator, Arcelor Mittal, Intercars. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

HRM partners S.A. należy do czołówki firm doradztwa HR w Polsce. Firma specjalizuje się w:

  • rozwoju i integracji nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,
  • badaniach płac oraz zaangażowania pracowników,
  • transformacji funkcji personalnej przedsiębiorstw,
  • rozwijaniu kompetencji specjalistycznych i menedżerskich związanych z HRM.

HRM partners S.A. w swoim dorobku ma ponad 300 projektów z zakresu szeroko rozumianego HR. Firma na bieżąco analizuje wynagrodzenia z ponad 100 przedsiębiorstw, dotyczące ponad 200 tys. pracowników i publikuje je zarówno w raportach ogólnorynkowych, jak i w branżowych.

Kontakt

tomasz@gomodelcanvas.pl

  • 601-445-299
  • 32 748-45-08